Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Мичка Віталій Іванович
2015
Посада
перший заступник прокурора луганської області
2015
Тип/Рік
2015
Посада
перший заступник прокурора луганської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Мичка Віталій Іванович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Луганська область Відомство Прокуратора Луганської області Посада перший заступник прокурора луганської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Мичка Ольга Іванівна
Дитина
Мичка Катерина Віталіївна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
357 936,00
192 857,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
342 205,00
173 792,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
1 000,00
1 276,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
14 731,00
17 789,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
743 (м²)
24. Житлові будинки
219.7 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
62 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Volkswagen Passat
1798 куб. см., 118.4 кВт
2012
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-18 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Mička Vìtalìj Ìvanovič, Mytschka Witalij Iwanowytsch, Mychca Vitalii Ivanovych, Michka Vitaly Ivanovich, Мичка Віталій Іванович, Michka Vitaliy Ivanovich, Mȳchka Vitaliĭ Ivanovȳch, Mychka Vitalij Ivanovych, Myčka Vitalij Ivanovyč, Mička Vitalij Ivanovič, Mychka Vitaliy Ivanovych, Mytchka Vitaliy Ivanovytch, Мичка Виталий Иванович, Mychka Vitalii Ivanovych, Michka Vitali Ivanovich, Michka Vitalij Ivanovich, Michka Vitalii Ivanovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Мичка Віталій Іванович»

2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Перший заступник прокурора Луганської області
Подана
22 жовтня 2016 р. 12:00
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Колишній перший заступник прокурора Луганської області
Подана
16 березня 2020 р. 11:02
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Перший заступник прокурора Луганської області
Подана
12 березня 2018 р. 10:53
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Перший заступник прокурора Луганської області
Подана
20 березня 2017 р. 14:49
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
колишній перший заступник прокурора Луганської області
Подана
23 жовтня 2019 р. 13:52
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Перший заступник прокурора Луганської області
Подана
27 жовтня 2016 р. 12:18
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Перший заступник прокурора Луганської області
Подана
18 березня 2019 р. 10:03
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Перший заступник прокурора Луганської області
Подана
22 жовтня 2019 р. 17:41
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Перший заступник прокурора області
Подана
07 серпня 2017 р. 11:14
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
перший заступник прокурора Луганської області
Подана
13 серпня 2019 р. 17:46
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник прокурора луганської області

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник відділу
Подана
16 березня 2020 р. 11:34
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник відділу
Подана
22 жовтня 2016 р. 13:23
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
начальник відділу
Подана
12 березня 2018 р. 11:37
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник відділу
Подана
18 березня 2019 р. 10:14
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
начальник відділу
Подана
13 серпня 2019 р. 18:02
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
начальник відділу
Подана
27 жовтня 2016 р. 11:37
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
начальник відділу
Подана
12 березня 2018 р. 14:18
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
начальник відділу
Подана
20 березня 2017 р. 14:38