Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ксенжук Олександр Степанович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна Рада Посада народний депутат україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Ксенжук О. П

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 503 767,00
21 888,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
78 515,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
1 386 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
10 000,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
39 252,00
11 888,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
5000 (м²)
23. Земельні ділянки
1200 (м²)
23. Земельні ділянки
8800 (м²)
23. Земельні ділянки
20000 (м²)
23. Земельні ділянки
1000 (м²)
24. Житлові будинки
216.6 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
20.5 (м²)
28. Інше нерухоме майно
70.6 (м²)
28. Інше нерухоме майно
1006 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
6100 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Audi Q7
3000 куб см, 187 кВт
2013
35. Автомобілі легкові
Daewoo Lanos
1299 куб см, 51 кВт
2005
35. Автомобілі легкові
BMW
1997 куб см, 160 кВт
2015
1 362 074,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
ЗИЛ 131
1976
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
причіп ПГМФ 8904 (5586
2007
39. Інші засоби
причіп Сантей 2000
2010
39. Інші засоби
причіп ПГМФ 8904
2006
39. Інші засоби
причіп ЕГП 192782
1984
39. Інші засоби
причіп ПГМФ 8904 (5658
2007
39. Інші засоби
причіп Киотт 91А
2012
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz ML-300CDI
300 куб. см., 150 кВт
2010
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
ГАЗ 3302 Газель
2464 куб см, 110 кВт
2007
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 168 000,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-04-04 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Ksenžuk Oleksandr Stepanovič, Ксенжук Олександр Степанович, Ksenžuk Oleksandr Stepanovyč, Ksenjuk Aleksandr Stepanovich, Ksenjouk Oleksandr Stepanovytch, Ksenshuk Oleksandr Stepanowytsch, Ksenzhuk Oleksandr Stepanovich, Ksenzhuk Oleksandr Stepanovych, Ksenzhuk Oleksandr Stepanovȳch, Xenjuk Alexandr Stepanovich, Xenzhuk Olexandr Stepanovych, Ksenzhuk Aleksandr Stepanovich, Ксенжук Александр Степанович, Csenjuc Olecsandr Stepanovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ксенжук Олександр Степанович»

Ксенжук Олександр Степанович

Ксенжук Олександр Степанович

Ксенжук Олександр Степанович

Ксенжук Олександр Степанович

Ксенжук Олександр Степанович

Ксенжук Олександр Степанович

Ксенжук Олександр Степанович

  • 2016, Форма змін,
  • подана 29 грудня 2016 р.

Ксенжук Олександр Степанович

Ксенжук Олександр Степанович

Ксенжук Олександр Степанович

Ксенжук Олександр Степанович

  • 2016, Форма змін,
  • подана 29 грудня 2016 р.

Ксенжук Олександр Степанович

Чат боти декларацій