Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кавилін Олексій Анатолійович
2015
2015
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кавилін Олексій Анатолійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Запорізька область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада начальник головного управління дфс у запорізький області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 031 301,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
81 301,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
950 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
м. Київ
м. Київ
110 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
м. Київ
16.7 (м²)
27. Гаражі
м. Київ
18 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Land Rover
4400 куб. см.
2013
1 000 000,00
35. Автомобілі легкові
Toyota Camry
2400 куб. см.
2012
200 000,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
20 000,00
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kavilin Aleksei Anatolievich, Kavylin Oleksiy Anatoliyovych, Kavilin Aleksey Anatol'yevich, Кавилин Алексей Анатолиевич, Kavilin Aleksej Anatol'evich, Kavilin Aleksey Anatolievich, Kavylin Oleksii Anatoliiovych, Кавилин Алексей Анатольевич, Kavilin Aleksei Anatol'yevich, Cavylin Olecsii Anatoliiovych, Kavilin Aleksei Anatolevich, Kavilin Aleksej Anatolievich, Kavilin Oleksij Anatolijovič, Kavylin Oleksiy Anatoliyovytch, Кавилін Олексій Анатолійович, Kavilin Oleksij Anatolijovich, Kawylin Oleksij Anatolijowytsch, Kavilìn Oleksìj Anatolìjovič, Kavylin Olexii Anatoliiovych, Kavylin Oleksij Anatolijovych, Kavilin Alexei Anatolievich, Kavȳlin Oleksiĭ Anatoliĭovȳch, Kavilin Alexei Anatol'yevich, Kavylin Oleksij Anatolijovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кавилін Олексій Анатолійович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області
Подана
20 грудня 2018 р. 12:20
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області
Подана
07 травня 2018 р. 17:04
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області
Подана
23 жовтня 2019 р. 17:40
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області
Подана
17 березня 2017 р. 15:31
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області
Подана
05 квітня 2019 р. 12:46
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області
Подана
11 листопада 2019 р. 11:40
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області
Подана
07 травня 2018 р. 17:05
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області
Подана
20 грудня 2018 р. 12:22
2019, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019, Уточнена
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області
Подана
15 жовтня 2019 р. 11:52
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області
Подана
27 березня 2018 р. 19:04
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області
Подана
07 березня 2019 р. 10:22
2018, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018, Уточнена
Посада
Голова Державної податкової служби України
Подана
05 квітня 2019 р. 13:12