Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Киричук Максим Юрійович
2014
Посада
старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління генеральної прокуратури україни
2014
Тип/Рік
2014
Посада
старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління генеральної прокуратури україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Киричук Максим Юрійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Прокуратура Посада старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління генеральної прокуратури україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Киричук В. В
Дитина
Киричук Д. М
Дитина
Киричук Р. М

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
147 476,00
18 150,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
147 476,00
18 150,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
75 (м²)
1/2
25. Квартири
81.8 (м²)
580 000,00
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.18 (га)
30. Житлові будинки
31. Квартири
31.2 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Kia Picanto
1100 куб. см.
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-01-26 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kiričuk Maksim Ûrìjovič, Kirichuk Maksim Jurievich, Kirichuk Maksim Yur'yevich, Kiričuk Maksim Jurijovič, Киричук Максим Юрьевич, Kȳrȳchuk Maksȳm Yuriĭovȳch, Kirichuk Maksim Iurevich, Kyrychuk Maksym Yuriiovych, Kyrychuk Maksym Yuriyovych, Kyrychuk Maksym Jurijovych, Киричук Максим Юриевич, Kirichuk Maxim Iur'yevich, Kyrychuk Maksym Iuriiovych, Kyryčuk Maksym Jurijovyč, Kirichuk Maksim Jur'evich, Kyrytchouk Maksym Iouriyovytch, Kirichuk Maksim Iurievich, Kirichuk Maxim Iurievich, Киричук Максим Юрійович, Kirichuk Maksim Jurijovich, Cyrychuc Macsym Yuriiovych, Kyrychuk Maxym Yuriiovych, Kyrytschuk Maksym Jurijowytsch, Kirichuk Maksim Iur'yevich, Kirichuk Maksim Yurievich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Киричук Максим Юрійович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
прокурор Волинської області
Подана
28 лютого 2018 р. 11:30
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
прокурор Київської області
Подана
18 квітня 2019 р. 16:46
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
прокурор області
Подана
27 грудня 2017 р. 17:26
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
прокурор Волинської області
Подана
10 березня 2017 р. 10:54
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
прокурор Київської області
Подана
24 квітня 2019 р. 10:06
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
прокурор Волинської області
Подана
05 березня 2018 р. 17:01
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
прокурор Киівської області
Подана
12 березня 2020 р. 16:41
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
прокурор Київської області
Подана
31 липня 2019 р. 18:04
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
прокурор Київської області
Подана
12 травня 2019 р. 13:15
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
прокурор Киівської області
Подана
06 березня 2019 р. 19:24
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
прокурор Волинської області
Подана
18 жовтня 2016 р. 17:07
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
прокурор Волинської області
Подана
12 липня 2017 р. 15:04