Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Шаламай Кирило Іванович
2014
Посада
виконуючий обов'язки заступника одеського міського голови
2014
Тип/Рік
2014
Посада
виконуючий обов'язки заступника одеського міського голови
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Шаламай Кирило Іванович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Одеська область Відомство Районна, міська, селищна рада Посада виконуючий обов'язки заступника одеського міського голови

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Головченко О. О
Шаламай І. К
Шаламай А. К

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
64 467,00
1 208 100,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
46 771,00
9 600,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
2 594,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
15 102,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
1 198 500,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
21 (м²)
27. Гаражі
24
28. Інше нерухоме майно
236.5 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
920 (м²)
30. Житлові будинки
467.7 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Lexus LX 570
5663
2008
35. Автомобілі легкові
Mitsubishi Galant
1800
1987
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Lexus GX 350
3456
2007
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 323 188,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 3 718,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 26 798,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 52 500,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
27 362,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
16 484,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
63 389,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
177 262,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-06-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Chalamay Kyrylo Ivanovytch, Šalamaj Kirilo Ìvanovič, Shalamay Kirill Ivanovich, Schalamaj Kyrylo Iwanowytsch, Shalamaĭ Kȳrȳlo Ivanovȳch, Shalamai Kyrylo Ivanovych, Shalamay Kyrylo Ivanovych, Shalamai Cyrylo Ivanovych, Shalamaj Kirill Ivanovich, Shalamaj Kyrylo Ivanovych, Shalamai Kirill Ivanovich, Shalamaj Kirilo Ivanovich, Шаламай Кирилл Иванович, Šalamaj Kirilo Ivanovič, Šalamaj Kyrylo Ivanovyč, Шаламай Кирило Іванович

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Шаламай Кирило Іванович»

2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Генеральний директор
Подана
03 травня 2017 р. 16:22
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Генеральний директор
Подана
26 квітня 2017 р. 15:38
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Генеральний директор
Подана
27 березня 2018 р. 21:09
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Генеральний директор
Подана
26 березня 2019 р. 12:47
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Генеральний директор
Подана
28 травня 2020 р. 18:45
2013
Тип/Рік
2013
Посада
в. о. заступника одеського міського голови