Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Заїка Сергій Володимирович
2014
Посада
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв'язків) вінницького національного медичного університету ім. м. і. пирогова
2014
Тип/Рік
2014
Посада
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв'язків) вінницького національного медичного університету ім. м. і. пирогова
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Заїка Сергій Володимирович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Вінницька область Відомство Вінницький Національній медичний університет Посада проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв'язків) вінницького національного медичного університету ім. м. і. пирогова

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Романенко І. Г. разом не проживає, даних не має
Дитина
Заїка О. С. 2003 р. н
Батьки
Заїка Л. І., 1946
Батьки
Заїка В. Г., 1946

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
100 768,51
77 280,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
100 768,51
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
77 280,00
пенсія
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
800 (м²)
24. Житлові будинки
73 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
800 (м²)
29. Земельні ділянки
1000 (м²)
30. Житлові будинки
73 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 47 000,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 29 000,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-17 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Zaika Sergej Vladimirovich, Zaïka Sergìj Volodimirovič, Zaica Sergii Volodymyrovych, Zaika Sergei Vladimirovich, Zajika Sergij Volodimirovich, Zajika Serhij Volodymyrovyč, Заика Сергей Владимирович, Заїка Сергій Володимирович, Zaika Sergey Vladimirovich, Zayika Serhiy Volodymyrovych, Sajika Serhij Wolodymyrowytsch, Zaika Sergii Volodymyrovych, Zayika Serhiĭ Volodȳmȳrovȳch, Zaika Serhii Volodymyrovych, Zayika Serhij Volodymyrovych, Zaïka Serhiy Volodymyrovytch, Zaika Sergij Volodimirovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Заїка Сергій Володимирович»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних звязків)
Подана
28 березня 2019 р. 19:55
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних звязків)
Подана
19 лютого 2018 р. 19:55
2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
молодший інспектор ВНоБ
Подана
06 березня 2017 р. 19:33
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних звязків)
Подана
17 березня 2020 р. 12:04
2017, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Посада
молодший інспектор ВНоБ
Подана
11 жовтня 2018 р. 19:14
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних звязків)
Подана
06 квітня 2017 р. 18:41
2015
Тип/Рік
2015
Посада
проректор по науковій та педагогічній роботі внму