Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Париш Ірина Анатоліївна
2014
Посада
заступник міського голови з питань планування бюджету та фінансів
2014
Тип/Рік
2014
Посада
заступник міського голови з питань планування бюджету та фінансів
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Париш Ірина Анатоліївна

2. Місце проживання: Область Вінницька область Район Немирівський Населений пункт Немирів Тип населенного пункту Місто Решта адреси 22800 вул. Леонтовича 18, кв 1 Тип адреси None

3. Посада: Область Вінницька область Відомство Районна, міська, селищна рада Посада заступник міського голови з питань планування бюджету та фінансів

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Париш Д. В
Дитина
Париш Ю. Д

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
87 758,00
14 880,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
75 209,00
14 880,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
12 549,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Вінницька область
Немирівський р-н, с. Язвинки
1500 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
Вінницька область
Немирівський р-н, м. Немирів вул. Леонтовича 18, кв 1
56 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
Вінницька область
Немирівський р-н, м. Немирів вул. Леонтовича 18-1а
56.6 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Skoda A5
1,6 л
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
Mercedes Sprinter
CDI 2.7 л
2006
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-20 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Paryš Iryna Anatolijivna, Parish Irina Anatol'evna, Parysch Iryna Anatolijiwna, Париш Ірина Анатоліївна, Parish Irina Anatolievna, Pariš Ìrina Anatolìïvna, Parysh Iryna Anatoliivna, Parȳsh Irȳna Anatoliyivna, Париш Ирина Анатольевна, Parish Irina Anatolijivna, Parysh Iryna Anatoliyivna, Parych Iryna Anatoliïvna, Париш Ирина Анатолиевна, Parysh Irene Anatoliivna, Pariš Irina Anatoliivna, Parish Irina Anatolevna, Parish Irina Anatol'yevna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Париш Ірина Анатоліївна»

2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Головний спеціаліст по роботі із звернень громадян
Подана
20 травня 2020 р. 14:19
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Спеціаліст 1 категорії по роботі із звернень громадян
Подана
21 квітня 2017 р. 12:23
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Головний спеціаліст по роботі із звернень громадян
Подана
25 березня 2018 р. 14:07
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Головний спеціаліст по роботі із звернень громадян
Подана
15 березня 2019 р. 14:05
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Головний спеціаліст по роботі із звернень громадян
Подана
20 травня 2020 р. 14:04
2013
Тип/Рік
2013
Посада
заступник міського голови з питань планування бюджетів і фінансів виконавчого комітету міської ради