Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Грушицький Андрій Ігорович
2015
Посада
суддя апеляційного суду волинської області
2015
Тип/Рік
2015
Посада
суддя апеляційного суду волинської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Грушицький Андрій Ігорович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Волинська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду волинської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Грушицька В. В
Дитина
Грушицька Б. А
Інше
теща
Єлова Н. Ф

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
296 755,00
933 700,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
230 467,00
67 143,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
1 413,00
  Національна школа суддів України
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
14 068,00
4 329,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
15 900,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
736 623,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
50 807,00
109 705,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
6313 (м²)
29. Земельні ділянки
2353
30. Житлові будинки
41.4 (м²)
31. Квартири
184.9 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
18.1 (м²)
34. Інше нерухоме майно
55.5 (м²)
34. Інше нерухоме майно
40.8 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Rav 4
об'єм циліндрів двигуна - 1998 куб. см., потужність двигуна - 110 кВт
2008
40. Автомобілі легкові
BMW 530 D
об'єм циліндрів двигуна - 2993 куб. см., потужність двигуна - 180 кВт
2010
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 128 889,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 348 372,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
400,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
44 193,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
2 348,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
79 557,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
766,00

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Hrushȳtskȳĭ Andriĭ Ihorovȳch, Грушицький Андрій Ігорович, Grushitskii Andrei Igorevich, Grushyts'cyi Andrii Igorovych, Hrouchytskyy Andriy Ihorovytch, Grushitskij Andrej Igorevich, Grushytskyi Andrii Igorovych, Grushitckii Andrei Igorevich, Grushitskiy Andrey Igorevich, Hrushytsky Andrii Ihorovych, Grushicki Andrei Igorevich, Grušic'kij Andrij Igorovič, Hruschyzkyj Andrij Ihorowytsch, Grushic'kij Andrij Igorovich, Hrushyts'kyy Andriy Ihorovych, Grushicky Andrei Igorevich, Hrushyts'kyi Andrii Ihorovych, Grushickii Andrei Igorevich, Грушицкий Андрей Игоревич, Hrushyts'kyj Andrij Ihorovych, Grušic′kij Andrìj Ìgorovič, Hrushytski Andrii Ihorovych, Hrushytskyi Andrii Ihorovych, Hrušycʹkyj Andrij Ihorovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Грушицький Андрій Ігорович»

2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
01 жовтня 2020 р. 18:30
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя
Подана
01 листопада 2018 р. 17:12
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
02 грудня 2019 р. 11:01
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
09 серпня 2019 р. 16:01
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
27 червня 2019 р. 13:17
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
21 лютого 2020 р. 19:15
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
03 лютого 2020 р. 16:00
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
27 вересня 2019 р. 17:20
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
23 квітня 2020 р. 11:49
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
24 жовтня 2020 р. 18:46
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Суддя
Подана
31 березня 2020 р. 10:48
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
31 березня 2020 р. 09:03