Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Машьянов Сергій Володимирович
2015
Посада
в. о. начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів одеської міської ради
2015
Тип/Рік
2015
Посада
в. о. начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів одеської міської ради
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Машьянов Сергій Володимирович

2. Місце проживання: Область Одеська область Район Населений пункт Одеса Тип населенного пункту Місто Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Одеська область Відомство Районна, міська, селищна рада Посада в. о. начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів одеської міської ради

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Караченцева Катерина Анатоліївна
Дитина
Машьянов Сергій

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
58 070,00
16 700,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
58 070,00
16 700,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Одеська область
м. Одеса
166 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
Одеська область
м. Одеса
145 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
bmw 740D
3000 куб. см.
2009
140 000,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
MINI Cooper
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-18 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Mash'ianov Serhii Volodymyrovych, Mash'yanov Sergey Vladimirovich, Mash'janov Serhij Volodymyrovych, Maschjanow Serhij Wolodymyrowytsch, Mašʹjanov Serhij Volodymyrovyč, Mash'yanov Serhiy Volodymyrovych, Maš′ânov Sergìj Volodimirovič, Maš'janov Sergij Volodimirovič, Машьянов Сергей Владимирович, Mash'janov Sergej Vladimirovich, Mashianov Sergei Vladimirovich, Mashianov Serhii Volodymyrovych, Mash'ianov Sergii Volodymyrovych, Mash'ianov Sergei Vladimirovich, Mashianov Sergii Volodymyrovych, Mash'janov Sergij Volodimirovich, Mashyanov Serhiĭ Volodȳmȳrovȳch, Машьянов Сергій Володимирович, Machianov Serhiy Volodymyrovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Машьянов Сергій Володимирович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
в.о. начальника управлІння
Подана
22 березня 2018 р. 16:52
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
начальник управлІння
Подана
25 березня 2019 р. 09:37
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
начальника управлІння
Подана
25 червня 2018 р. 15:01
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
в.о. начальника управлІння
Подана
31 березня 2017 р. 18:45
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
в.о. начальника управлІння
Подана
29 березня 2017 р. 20:06
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
в.о. начальника управлІння
Подана
10 листопада 2017 р. 16:51
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник управлІння
Подана
19 березня 2019 р. 14:32
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник управлІння
Подана
21 травня 2020 р. 16:44
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
начальник управлІння
Подана
04 березня 2021 р. 14:23
2021, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2021
Посада
начальник управлІння
Подана
21 березня 2021 р. 19:51

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
Заступник директора з економічних питань
Подана
30 березня 2021 р. 01:32
2020, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2020, Уточнена
Посада
Заступник директора з економічних питань
Подана
30 березня 2021 р. 23:05
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
начальник управлІння
Подана
25 березня 2019 р. 09:37
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
в.о. начальника управлІння
Подана
22 березня 2018 р. 16:52
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
начальника управлІння
Подана
25 червня 2018 р. 15:01
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
в.о. начальника управлІння
Подана
31 березня 2017 р. 18:45
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
в.о. начальника управлІння
Подана
29 березня 2017 р. 20:06
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
в.о. начальника управлІння
Подана
10 листопада 2017 р. 16:51
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник управлІння
Подана
19 березня 2019 р. 14:32
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник управлІння
Подана
21 травня 2020 р. 16:44
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
начальник управлІння
Подана
04 березня 2021 р. 14:23
2021, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2021
Посада
начальник управлІння
Подана
21 березня 2021 р. 19:51