Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кравченко Ігор Федорович
2014
Посада
генеральний конструктор, керівник дп “івченко-прогрес”
2014
Тип/Рік
2014
Посада
генеральний конструктор, керівник дп “івченко-прогрес”
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кравченко Ігор Федорович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Відомство Концерн 'Укроборонпром' Посада генеральний конструктор, керівник дп “івченко-прогрес”

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
682 567,00
49 972,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
618 352,00
38 640,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
51 695,00
11 332,00
10. матеріальна допомога
6 000,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
10 120,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
10.27 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
66.04 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
70.5 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
15.4 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Audi Q5
1968 куб. см., 177 л. с., (131 кВт ), 463 см
2014
630 000,00
35. Автомобілі легкові
ВАЗ 2101
1200 куб. см.
1972
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Язь 380
6 к. с. 384 см
2009
25 000,00
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mazda CX-5
2488 куб. см., 192 к. с. (141 кВт ), 455 см
2013
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 426 651,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 324 283,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-12-17 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Krawtschenko Ihor Fedorowytsch, Кравченко Ігор Федорович, Kravchenko Ihor Fedorovȳch, Kravchenko Igor Fedorovich, Kravchenko Ihor Fedorovych, Kravčenko Ìgor Fedorovič, Kravchenko Igor Fedorovych, Kravchenko Igor' Fedorovich, Кравченко Игорь Федорович, Cravchenco Igor Fedorovych, Kravčenko Ihor Fedorovyč, Kravtchenko Ihor Fedorovytch, Kravčenko Igor Fedorovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кравченко Ігор Федорович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Директор
Подана
30 жовтня 2019 р. 15:55
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Директор
Подана
22 березня 2019 р. 09:55
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Директор
Подана
22 травня 2019 р. 08:14
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Директор
Подана
10 серпня 2017 р. 09:32
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Директор
Подана
21 березня 2018 р. 08:18
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Директор
Подана
20 березня 2018 р. 16:22
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Директор
Подана
04 липня 2019 р. 13:52
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Директор
Подана
08 серпня 2019 р. 09:15
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Директор підприємства
Подана
30 березня 2017 р. 11:56
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Директор
Подана
30 березня 2020 р. 11:42
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Директор підприємства
Подана
23 березня 2017 р. 14:46
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Директор
Подана
11 червня 2019 р. 14:28