Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Картошкін Костянтин Едуардович
2014
Посада
генеральний директор державного підприємства “нвкг “зоря”“машпроект”
2014
Тип/Рік
2014
Посада
генеральний директор державного підприємства “нвкг “зоря”“машпроект”
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Картошкін Костянтин Едуардович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Відомство Концерн 'Укроборонпром' Посада генеральний директор державного підприємства “нвкг “зоря”“машпроект”

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Дитина
Дитина
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
602 857,00
70 854,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
328 213,00
68 211,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
344,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
274 300,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
2 643,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
207.6 (м²)
31. Квартири
71.9
31. Квартири
61.2
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Volvo S40
2 л, 145 к. с
2012
35. Автомобілі легкові
Volvo S80
2 л, 163 к. с
2014
633 206,00
35. Автомобілі легкові
Volvo XC90
2.5 л., 210 к. с
2014
780 445,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Suzuki SX4
1.6 л., 107 к. с
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
Вітрильно-моторна яхта, 147 к. с., 1750 см
1994
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 80 125,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
2 210,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
360,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kartoshkin Kostyantyn Eduardovych, Kartoschkin Kostjantyn Eduardowytsch, Kartoshkin Konstantin Эduardovich, Kartoshkin Kostjantyn Eduardovych, Kartoškin Kostjantin Eduardovič, Картошкин Константин Эдуардович, Kartoshkin Kostiantyn Eduardovych, Kartochkin Kostiantyn Edouardovytch, Kartoškin Kostjantyn Eduardovyč, Kartoshkin Kostyantȳn Eduardovȳch, Kartoshkin Konstantin Eduardovich, Kartoškìn Kostântin Eduardovič, Kartoshkin Kostjantin Eduardovich, Картошкін Костянтин Едуардович, Cartoshcin Costiantyn Eduardovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Картошкін Костянтин Едуардович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Генеральний директор
Подана
06 жовтня 2018 р. 11:58
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Подана
21 серпня 2018 р. 10:10
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Подана
13 травня 2019 р. 19:58
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Генеральний директор
Подана
10 червня 2018 р. 20:42
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Подана
26 липня 2019 р. 11:50
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Подана
24 листопада 2018 р. 17:57
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Подана
27 червня 2019 р. 16:42
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Генеральний директор
Подана
12 липня 2018 р. 09:45
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Подана
02 травня 2018 р. 18:52
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Генеральний директор
Подана
31 травня 2020 р. 17:34
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Подана
27 червня 2019 р. 16:38
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
Генеральний директор
Подана
06 квітня 2019 р. 19:53