Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Жолоб Олександр Григорович
2014
Посада
директор державного підприємства дослідно-проектний центр кораблебудування
2014
Тип/Рік
2014
Посада
директор державного підприємства дослідно-проектний центр кораблебудування
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Жолоб Олександр Григорович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Миколаївська область Відомство Концерн 'Укроборонпром' Посада директор державного підприємства дослідно-проектний центр кораблебудування

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
369 065,00
80 977,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
355 960,00
78 802,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
155,00
  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
12 950,00
2 175,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
62 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
548 (м²)
29. Земельні ділянки
800
30. Житлові будинки
31. Квартири
58 (м²)
31. Квартири
31 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Suzuki Grand Vitara
об'єм циліндрів 1995 , потужність двигуна 103 , довжина 4300
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 105 390,00
Відділення 'Універсальне' ПАТ КБ 'ПриватБанк' у м. Миколаїв
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 151 378,00
Фінансово-кредитний центр, Миколаївська ОД АТ 'Райфайзен банк Аваль'
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Жолоб Олександр Григорович, Sholob Oleksandr Hryhorowytsch, Jolob Oleksandr Hryhorovytch, Jolob Aleksandr Grigorevich, Zholob Olexandr Hryhorovych, Žolob Oleksandr Grigorovič, Zholob Aleksandr Grigorevich, Jolob Olecsandr Grygorovych, Zholob Oleksandr Grigorovich, Zholob Oleksandr Hrȳhorovȳch, Zholob Oleksandr Grygorovych, Жолоб Александр Григорьевич, Zholob Aleksandr Grigor'evich, Zholob Aleksandr Grigor'yevich, Žolob Oleksandr Hryhorovyč, Zholob Oleksandr Hryhorovych, Jolob Aleksandr Grigor'yevich, Jolob Alexandr Grigor'yevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Жолоб Олександр Григорович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
депутат, тимчасово безробітний
Подана
15 березня 2018 р. 09:20
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Директор
Подана
24 березня 2017 р. 14:02
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
Директор
Подана
29 березня 2019 р. 09:28
2016, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016, Уточнена
Посада
депутат, тимчасово безробітний
Подана
31 травня 2017 р. 11:52
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
депутат, тимчасово безробітний
Подана
06 березня 2019 р. 10:41
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
депутат, тимчасово безробітний
Подана
26 травня 2017 р. 15:34
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Директор
Подана
19 березня 2018 р. 14:55
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
депутат, тимчасово безробітний
Подана
19 лютого 2020 р. 10:18
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Директор
Подана
09 липня 2018 р. 09:52
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Радник директора
Подана
30 березня 2020 р. 09:04