Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Букін Павло Юрійович
2015
Посада
генеральний директор державної компанії укрспецекспорт
2015
Тип/Рік
2015
Посада
генеральний директор державної компанії укрспецекспорт
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Букін Павло Юрійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Відомство Концерн 'Укроборонпром' Посада генеральний директор державної компанії укрспецекспорт

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
653 083,05
49 810,40
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
652 082,85
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
1 000,20
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
49 810,40
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
17.85 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
600 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
35.7 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
87 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 1 050,00
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-02-09 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Bukin Pavlo Jurijovič, Bukin Pavlo Yuriĭovȳch, Букин Павел Юрьевич, Bukìn Pavlo Ûrìjovič, Букин Павел Юриевич, Bucin Pavlo Yuriiovych, Bukin Pavel Iurievich, Bukin Pavlo Yuriyovych, Bukin Pavel Yurievich, Boukin Pavlo Iouriyovytch, Bukin Pavel Iur'yevich, Bukin Pavlo Yuriiovych, Bukin Pavel Jur'evich, Букін Павло Юрійович, Bukin Pavel Yur'yevich, Bukin Pavel Iurevich, Bukin Pavlo Iuriiovych, Bukin Pawlo Jurijowytsch, Bukin Pavel Jurievich, Bukin Pavlo Jurijovych, Bukin Pavlo Jurijovich, Bukin Pavlo Jurijovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Букін Павло Юрійович»

2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
генеральний директор
Подана
04 грудня 2017 р. 12:36
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
генеральний директор
Подана
22 лютого 2018 р. 18:14
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
генеральний директор
Подана
02 липня 2019 р. 01:25
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
генеральний директор
Подана
27 квітня 2018 р. 13:51
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
генеральний директор
Подана
04 вересня 2017 р. 00:38
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
генеральний директор
Подана
03 квітня 2019 р. 09:40
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
генеральний директор
Подана
01 червня 2020 р. 09:06
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
генеральний директор
Подана
05 жовтня 2017 р. 12:04
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
генеральний директор
Подана
27 грудня 2018 р. 13:25
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
генеральний директор
Подана
30 травня 2020 р. 11:48
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
генеральний директор
Подана
09 лютого 2018 р. 12:44
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
генеральний директор
Подана
28 квітня 2017 р. 18:56