Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Михайлішин Віталій Михайлович
2015
Посада
засновник благодійного фонду вікторія
2015
Тип/Рік
2015
Посада
засновник благодійного фонду вікторія
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Михайлішин Віталій Михайлович

2. Місце проживання: Область Чернівецька область Район Населений пункт Чернівці Тип населенного пункту Місто Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Чернівецька область Відомство Посада засновник благодійного фонду вікторія

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Михайлішина Т. Я
Дитина
Михайлішин В. В
Дитина
Михайлішин В. В
Дитина
Михайлішина В. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
10 320,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
10 320,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
Чернівецька область
м. Чернівці
11.75 (м²)
1/4 від 47
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
Чернівецька область
м. Чернівці
114.9 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser
150 , P. 1 2982
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Mykhailishyn Vitalii Mykhailovych, Mykhajlishyn Vitalij Mykhajlovych, Mȳkhaĭlishȳn Vitaliĭ Mȳkhaĭlovȳch, Михайлішин Віталій Михайлович, Mihajlišin Vitalij Mihajlovič, Mikhajlishin Vitalij Mikhajlovich, Mychajlischyn Witalij Mychajlowytsch, Mihajlìšin Vìtalìj Mihajlovič, Mykhaylichyn Vitaliy Mykhaylovytch, Mykhaylishyn Vitaliy Mykhaylovych, Михайлішин Виталий Михайлович, Myxajlišyn Vitalij Myxajlovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Михайлішин Віталій Михайлович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Комерційний директор, (Депутат Чернівецької Міської Ради)
Подана
03 квітня 2018 р. 17:05
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Комерційний директор, (Депутат Чернівецької Міської Ради)
Подана
03 квітня 2018 р. 17:06
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Місце праці
Посада
Комерційний директор (Депутат Чернівецької Міської Ради)
Подана
27 травня 2017 р. 13:23
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Комерційний директор, (Депутат Чернівецької Міської Ради)
Подана
29 квітня 2017 р. 20:08
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
Комерційний Директор (Депутат Чернівецької Міської Ради)
Подана
07 квітня 2018 р. 17:59
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Директор, (Депутат Чернівецької Міської Ради)
Подана
09 квітня 2019 р. 21:15
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Директор, (Депутат Чернівецької Міської Ради)
Подана
30 березня 2019 р. 21:28
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Директор, (Депутат Чернівецької Міської Ради)
Подана
26 травня 2020 р. 22:29
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова наглядової ради чернівецького благодійного фонду вікторія . депутат чернівецької міської ради (рідне місто