Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Зубко Юрій Петрович
2015
Посада
заступник міністра культури - керівник апарату
2015
Тип/Рік
2015
Посада
заступник міністра культури - керівник апарату
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Зубко Юрій Петрович

2. Місце проживання: Область м. Київ Район Населений пункт Київ Тип населенного пункту Місто Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство культури Посада заступник міністра культури - керівник апарату

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Батьки
Зубко П. І
Батьки
Зубко Л. Ф
Дитина
Зубко Я. Ю
Подружжя
Лущак О. О

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
165 144,72
348 808,58
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
153 939,72
7 834,98
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11 205,00
1 815,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
303 189,60
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
35 969,00
пенсія
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
м. Київ
9.12 (м²)
1/5 частка
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
м. Київ
999 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
м. Київ
36.48 (м²)
4/5 чвастки
31. Квартири
м. Київ
81.4 (м²)
4/5 частки
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
Тернопільська область
м. Підгайці, нежитлова будівля (склад)
550.6 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mazda 6
1800 куб. см., 88.26 кВт , 469 см
2002
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Prado
3956 куб. см., 183.14 кВт , 476 см
2005
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 100,00
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
UAH 300,00
UAH
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 100,00
ПП МА 'Перлини Сезону'
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
439,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Subko Jurij Petrowytsch, Zubko Jurij Petrovyč, Zubco Yurii Petrovych, Zubko Yurii Petrovych, Zubko Jurij Petrovič, Зубко Юрій Петрович, Zubko Yuriy Petrovich, Zubko Iury Petrovich, Зубко Юрий Петрович, Zubko Jurij Petrovych, Zubko Iurii Petrovych, Zubko Iuri Petrovich, Zubko Yuriy Petrovych, Zoubko Iouriy Petrovytch, Zubko Jurij Petrovich, Zubko Ûrìj Petrovič, Zubko Iurii Petrovich, Zubko Yuriĭ Petrovȳch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Зубко Юрій Петрович»

2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Заступник керівника служби Віце-прем'єр-міністра України
Подана
14 березня 2017 р. 10:47
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Керівник служби Віце-прем'єр-міністра України
Подана
20 березня 2019 р. 13:13
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Керівник служби Віце-прем'єр-міністра України
Подана
30 серпня 2019 р. 13:37
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник керівника служби Віце-прем'єр-міністра України
Подана
14 березня 2017 р. 14:14
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Керівник служби Віце-прем'єр-міністра України - до серпня 2019 року
Подана
21 березня 2020 р. 11:17
2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
Керівник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови
Подана
22 серпня 2020 р. 15:07
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Керівник служби Віце-прем'єр-міністра України
Подана
16 березня 2018 р. 15:22
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник міністра культури - керівник апарату
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Заступник Міністра культури України - керівник апарату