Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кістіон Володимир Євсевійович
2015
Посада
віце-прем'єр міністр україни
2015
Тип/Рік
2015
Посада
віце-прем'єр міністр україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кістіон Володимир Євсевійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Кабінет міністрів (крім міністрів міністерств Посада віце-прем'єр міністр україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Кістіон В. А

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
177 885,00
78 523,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
171 896,00
68 800,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
9 722,00
лізинг
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
5 989,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
900 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
50 (м²)
на праві користування
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
17631 (м²)
29. Земельні ділянки
17777 (м²)
29. Земельні ділянки
17780 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
34.5 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
ЄрАЗ - 762
2400 куб. см. (відчужений за генеральною довіреністю 9.04.2011 р
1986
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
ЛуАЗ - 698М
1197 куб. см.,
1988
40. Автомобілі легкові
Toyota
3456 куб. см.
2010
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-04-14 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kistion Volodȳmȳr Yevseviĭovȳch, Kistion Volodymyr Ievseviiovych, Kistion Volodimir Jevsevijovič, Kistion Volodymyr Yevseviyovych, Kistion Volodymyr Yevseviiovych, Kìstìon Volodimir Êvsevìjovič, Kistion Volodymyr Ievseviyovytch, Кістіон Володимир Євсевійович, Kistion Volodymyr Jevsevijovyč, Kistion Wolodymyr Jewsewijowytsch, Kistion Volodimir Jevsevijovich, Cistion Volodymyr Yevseviiovych, Кистион Владимир Евсевиевич, Kistion Vladimir Yevsevievich, Kistion Vladimir Evsevievich, Kistion Volodymyr Yevsevijovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кістіон Володимир Євсевійович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Віце-прем'єр-міністр України
Подана
22 березня 2018 р. 18:43
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Віце-прем'єр-міністр України
Подана
29 грудня 2017 р. 16:28
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
депутат
Подана
27 травня 2020 р. 20:01
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Віце-прем'єр-міністр України
Подана
27 березня 2019 р. 18:07
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Віце-прем'єр-міністр України
Подана
21 березня 2017 р. 16:50
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Віце-прем'єр-міністр України
Подана
29 серпня 2019 р. 18:11
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Віце-прем'єр-міністр України
Подана
29 грудня 2017 р. 16:59
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Віце-прем'єр-міністр України
Подана
28 жовтня 2016 р. 01:01
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни