Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Нищук Євген Миколайович
2015
Посада
міністр культури україни
2015
Тип/Рік
2015
Посада
міністр культури україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Нищук Євген Миколайович

2. Місце проживання: Область м. Київ Район Населений пункт Київ Тип населенного пункту Місто Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство культури Посада міністр культури україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Батько-Нищук О. В
Дитина
Нищук О. Є

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
194 496,45
214 892,02
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
189 470,54
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
4 920,65
  ДП Національний Академічний Драматичний театр ім. І. Франка, Київська Майстерня театр. мистецтва 'Сузір'я', Київський академ. Молодий Театр
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
105,26
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
м. Київ
Київ
68.2 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
м. Київ
Київ
41.7 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 240 000,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-23 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Nyshchuk Ievgen Mykolaiovych, Nyschuk Yevhen Mykolaiovych, Nyschtschuk Jewhen Mykolajowytsch, Nyshchuc Yevgen Mycolaiovych, Niščuk Jevgen Mikolajovič, Niŝuk Êvgen Mikolajovič, Nyshchuk Yevhen Mykolayovych, Nyshchuk Eugene Mykolaiovych, Nishhuk Jevgen Mikolajovich, Niscuk Evgenii Nikolaevich, Nyščuk Jevhen Mykolajovyč, Niscuk Evgeni Nikolaevich, Nȳshchuk Yevhen Mȳkolaĭovȳch, Нищук Євген Миколайович, Nishchuk Evgenii Nikolaevich, Nychtchouk Ievhen Mykolayovytch, Nyshchuk Yevhen Mykolajovych, Nyshchuk Yevhen Mykolaiovych, Niscuk Evgeny Nikolaevich, Нищук Евгений Николаевич, Nishchuk Yevgeniy Nikolaevich, Nischuk Evgenij Nikolaevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Нищук Євген Миколайович»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Міністр
Подана
22 березня 2019 р. 09:17
2019, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019, Уточнена
Посада
Міністр
Подана
03 вересня 2019 р. 18:09
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Міністр (станом на 31.12.2015 - артист драми - провідний майстер сцени)
Подана
02 листопада 2016 р. 16:39
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Міністр культури України
Подана
21 серпня 2017 р. 13:35
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Міністр
Подана
29 липня 2018 р. 23:16
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Міністр (станом на 31.12.2015 - артист драми - провідний майстер сцени)
Подана
27 жовтня 2016 р. 22:05
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Міністр
Подана
16 березня 2018 р. 14:24
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Міністр
Подана
04 квітня 2017 р. 18:31
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
Міністр
Подана
29 березня 2019 р. 23:46
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Міністр
Подана
30 серпня 2019 р. 14:31
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Народний депутат України
Подана
15 липня 2019 р. 21:25
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Міністр
Подана
29 березня 2017 р. 01:12