Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Марчук Олександр Петрович
2013, Щорічна
Посада
суддя апеляційного суду закарпатської області
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
суддя апеляційного суду закарпатської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Марчук Олександр Петрович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Закарпатська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду закарпатської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Марчук О. М., 01. 10. 79 р. н
Дитина
Марчук В. О., 18. 01. 99 р. н
Дитина
Марчук С. О., 18. 05. 05 р. н
Дитина
Марчук А. О., 29. 12. 12 р. н

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
229 672,00
29 178,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
204 107,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
2 556,00
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
2 328,00
10. матеріальна допомога
12 617,00
29 178,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
8 064,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
2390 (м²)
23. Земельні ділянки
1000 (м²)
23. Земельні ділянки
200 (м²)
24. Житлові будинки
283.1 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
43.2 (м²)
28. Інше нерухоме майно
96.5 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
2390 (м²)
29. Земельні ділянки
1000 (м²)
29. Земельні ділянки
200 (м²)
30. Житлові будинки
283.1 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
43.2 (м²)
34. Інше нерухоме майно
96.5 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Skoda Octavia A5
1896 куб. см.
2010
35. Автомобілі легкові
Chevrolet Aveo
1600 куб. см.
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Skoda Octavia A5
1896 куб. см.
2010
40. Автомобілі легкові
Chevrolet Aveo
1600 куб. см.
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 27 903,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 17 000,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
1 200,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
15 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
23 050,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
11 425,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
780,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-02-14 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Martchouk Oleksandr Petrovytch, Марчук Александр Петрович, Marčuk Oleksandr Petrovič, Martschuk Oleksandr Petrowytsch, Marchuk Aleksandr Petrovich, Marchuk Alexandr Petrovich, Marchuk Olexandr Petrovych, Marčuk Oleksandr Petrovyč, Marchuk Oleksandr Petrovȳch, Marchuk Oleksandr Petrovich, Marchuc Olecsandr Petrovych, Marchuk Oleksandr Petrovych, Марчук Олександр Петрович

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Марчук Олександр Петрович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
суддя
Подана
31 травня 2019 р. 14:25
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
суддя
Подана
31 жовтня 2019 р. 19:37
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
суддя
Подана
02 березня 2018 р. 16:49
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
суддя
Подана
01 жовтня 2018 р. 16:30
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
Суддя
Подана
01 лютого 2019 р. 09:45
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
керуючий дільницею депутат районної ради
Подана
27 травня 2020 р. 23:24
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
суддя
Подана
18 листопада 2019 р. 14:07
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
суддя
Подана
29 липня 2019 р. 16:13
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
суддя
Подана
02 лютого 2018 р. 06:58
2018, Щорічна
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
суддя
Подана
02 листопада 2018 р. 10:21
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
суддя
Подана
28 лютого 2020 р. 11:42