Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ляшенко Олена Анатоліївна
2014, Щорічна
Посада
прокурор прокуратури Рокитнянського району Київської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
прокурор прокуратури Рокитнянського району Київської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ляшенко Олена Анатоліївна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Київська область Відомство Прокуратура Посада прокурор прокуратури Рокитнянського району Київської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Дитина
Дитина
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
95 299,00
249 351,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
76 451,00
249 351,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
18 848,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
580 (м²)
23. Земельні ділянки
650 (м²)
24. Житлові будинки
84.6 (м²)
25. Квартири
16.3 (м²)
25. Квартири
41 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
52 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32.2 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mazda CX-5
1998 куб. см
2012
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Fortuner
3956 куб. см
2007
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
29 107,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-01-13 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Ljashenko Elena Anatolievna, Ляшенко Елена Анатолиевна, Ljašenko Olena Anatoliivna, Liashenko Olena Anatoliivna, Liashenco Olena Anatoliivna, Liashenko Elena Anatol'yevna, Liachenko Olena Anatoliïvna, Liashenko Elena Anatolievna, Ljashenko Elena Anatol'evna, Lâšenko Olena Anatolìïvna, Ljašenko Olena Anatolijivna, Ляшенко Олена Анатоліївна, Lyashenko Yelena Anatol'yevna, Ljashenko Olena Anatolijivna, Ляшенко Елена Анатольевна, Lyashenko Olena Anatoliyivna, Liashenko Elena Anatolevna, Lyashenko Yelena Anatolievna, Ljashenko Olena Anatoliyivna, Ljaschenko Olena Anatolijiwna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ляшенко Олена Анатоліївна»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Спеціаліст 2 категорії
Подана
11 березня 2018 р. 13:45
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
провідний спеціаліст відділу в Ізюмському районі
Подана
12 березня 2019 р. 15:00
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Спеціаліст 2 категорії
Подана
27 лютого 2019 р. 09:18
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
член редакційної ради
Подана
13 березня 2019 р. 11:46
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
провідний спеціаліст відділу в Ізюмському районі
Подана
31 січня 2017 р. 13:39
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Спеціаліст 2 категорії
Подана
25 лютого 2020 р. 12:36
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
член редакційної ради
Подана
13 березня 2019 р. 11:40
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
провідний спеціаліст відділу в Ізюмському районі
Подана
23 березня 2018 р. 13:36
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
провідний спеціаліст відділу в Ізюмському районі
Подана
18 березня 2020 р. 14:48
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Спеціаліст 2 категорії
Подана
15 березня 2017 р. 19:57