Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Малярчук Ірина Анатоліївна

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Малярчук Ірина Анатоліївна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Одеська область Відомство Господарський місцевий суд Посада суддя господарського суду одеської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 413 400,26
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
185 852,53
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
52 835,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
829 365,50
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
25 850,81
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
28 873,50
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
290 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
662,92
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.1 (га)
23. Земельні ділянки
.9767 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
171.5 (м²)
25. Квартири
62.85 (м²)
62,85 - 1/2 від 125,70
26. Садовий (дачний) будинок
168.54 (м²)
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
16.8 (м²)
стояночне місце
28. Інше нерухоме майно
9.85 (м²)
машиномісце 1/2 від 19,7
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 466 842,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 271 762,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 179 000,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 16 080,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
2 599,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
26 500,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-12-08 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Малярчук Ирина Анатолиевна, Maljarčuk Irina Anatoliivna, Maliarchuk Irina Anatolievna, Malyarchuk Iryna Anatoliyivna, Maljarchuk Irina Anatolijivna, Malârčuk Ìrina Anatolìïvna, Maljarchuk Irina Anatol'evna, Maliarchuc Iryna Anatoliivna, Malyarchuk Irina Anatolievna, Maljartschuk Iryna Anatolijiwna, Maliarchuk Irina Anatolevna, Maliarchuk Irina Anatol'yevna, Maliarchuk Iryna Anatoliivna, Maljarchuk Iryna Anatoliyivna, Малярчук Ірина Анатоліївна, Maljarchuk Irina Anatolievna, Maliarchuk Irene Anatoliivna, Malyarchuk Irȳna Anatoliyivna, Malyarchuk Irina Anatol'yevna, Малярчук Ирина Анатольевна, Maliartchouk Iryna Anatoliïvna, Maljarčuk Iryna Anatolijivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Малярчук Ірина Анатоліївна»

Малярчук Ірина Анатоліївна

Малярчук Ірина Анатоліївна

Малярчук Ірина Анатоліївна

Малярчук Ірина Анатоліївна

Малярчук Ірина Анатоліївна

Малярчук Ірина Анатоліївна

Малярчук Ірина Анатоліївна

Чат боти декларацій