Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
2013, Щорічна
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Демчишин Володимир Васильович

2. Місце проживання: Область м. Київ Район Населений пункт Київ Тип населенного пункту Місто Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Посада голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Дитина
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
2 260 692,29
12 000,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
800 477,88
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
  ТОВ 'Інвестиційний капітал Україна' м. Київ
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
6 000,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
1 444 322,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
9 892,41
12 000,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Київська область
609 (м²)
23. Земельні ділянки
Київська область
399 (м²)
24. Житлові будинки
389.6 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
м. Київ
46.1 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Audi A6
2995 куб.см., 220 кВт, 491.5 см
2011
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mistubishi Outlander XL
2998 куб.см., 161 кВт., 464 см
2008
40. Автомобілі легкові
KIA Picanto
999 куб.см., 44 кВт, 349.5 см
2006
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 215 000,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 215 000,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 4 360,00
UAH 4 360,00
48. придбаних у звітному році
UAH 4 360,00
UAH 4 360,00
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 10 000,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
70 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
10 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-08-26 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Demtschyschyn Wolodymyr Wasylowytsch, Demčišin Volodimir Vasil′ovič, Demchishin Vladimir Vasil'evich, Demchishin Volodimir Vasil'ovich, Демчишин Володимир Васильович, Demčišin Volodimir Vasil'ovič, Демчишин Владимир Васильевич, Demchishin Vladimir Vasilevich, Demchȳshȳn Volodȳmȳr Vasȳlovȳch, Demchishin Vladimir Vasil'yevich, Demchyshyn Volodymyr Vasylovych, Demtchychyn Volodymyr Vasylovytch, Demčyšyn Volodymyr Vasylʹovyč, Demchyshyn Volodymyr Vasyl'ovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Демчишин Володимир Васильович»

2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Подана
11 жовтня 2017 р. 16:52
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Подана
16 липня 2018 р. 16:23
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Подана
15 червня 2018 р. 11:20
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Міністр
Подана
31 березня 2017 р. 08:17
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Подана
21 жовтня 2019 р. 22:28
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Подана
13 серпня 2019 р. 10:03
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Подана
17 січня 2019 р. 12:33
2016, Після звільнення, Уточнена
Тип/Рік
Після звільнення, 2016, Уточнена
Посада
Міністр
Подана
07 квітня 2017 р. 17:21
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Подана
19 лютого 2018 р. 20:23
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Подана
17 липня 2019 р. 19:11
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Член Наглядової Ради
Подана
07 жовтня 2019 р. 20:11
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Подана
15 серпня 2017 р. 18:53