Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ткаченко Юрій Володимирович
2014, Щорічна
Посада
заступник Броварського міжрайонного прокурора
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ткаченко Юрій Володимирович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Київська область Відомство Прокуратура Посада заступник Броварського міжрайонного прокурора

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
96 882,69
10 181,34
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
96 882,69
6 531,34
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
3 650,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
0,1 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.1 (га)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-23 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Ткаченко Юрій Володимирович, Tkachenko Iuri Vladimirovich, Tkachenko Iury Vladimirovich, Tkachenko Jurij Volodymyrovych, Tcachenco Yurii Volodymyrovych, Tkachenko Jurij Vladimirovich, Tkachenko Yuriy Vladimirovich, Tkačenko Jurij Volodymyrovyč, Tkačenko Jurij Volodimirovič, Tkachenko Jurij Volodimirovich, Tkachenko Yurii Volodymyrovych, Tkachenko Iurii Volodymyrovych, Ткаченко Юрий Владимирович, Tkačenko Ûrìj Volodimirovič, Tkatschenko Jurij Wolodymyrowytsch, Tkachenko Yuriĭ Volodȳmȳrovȳch, Tkatchenko Iouriy Volodymyrovytch, Tkachenko Iurii Vladimirovich, Tkachenko Yuriy Volodymyrovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ткаченко Юрій Володимирович»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
майстер
Подана
11 березня 2019 р. 09:48
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
майстер
Подана
27 квітня 2020 р. 23:19
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
начальник Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області
Подана
05 травня 2017 р. 15:24
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
бригадир (звільнений) з поточного утримання колії та штучних споруд
Подана
28 березня 2019 р. 12:41
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Начальник відділу агрономічного забезпечення та зберігання насіння
Подана
31 травня 2020 р. 18:13
2017, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Посада
Начальник центру
Подана
28 березня 2018 р. 16:53
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Начальник відділу агрономічного забезпечення та зберігання насіння
Подана
27 березня 2018 р. 11:46
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Начальник центру
Подана
03 квітня 2017 р. 12:59
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області
Подана
28 жовтня 2016 р. 15:25
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
майстер
Подана
07 березня 2018 р. 09:57
2017, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Посада
Начальник Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області
Подана
31 березня 2018 р. 16:24
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
суддя
Подана
10 вересня 2018 р. 16:29