Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гуль Володимир Ігорович
2014, Щорічна
Посада
прокурор відділу прокуратури Тернопільської області, старший прокурор прокуратури Бережанського району Тернопільської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гуль Володимир Ігорович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Тернопільська область Відомство Прокуратура Посада прокурор відділу прокуратури Тернопільської області, старший прокурор прокуратури Бережанського району Тернопільської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Батьки
Батьки
Інше
брат/сестра
Інше
бабуся/дідусь

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
80 700,00
110 297,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
80 539,00
85 587,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
4 233,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
161,00
20 477,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
600 (м²)
29. Земельні ділянки
465 (м²)
29. Земельні ділянки
306 (м²)
29. Земельні ділянки
1034 (м²)
30. Житлові будинки
356 (м²)
31. Квартири
52 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
195 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mitsubishi Pajero Sport
2477 см3
2007
40. Автомобілі легкові
Kia Soul
1591 см3
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 3 835,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
62 406,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
4 388,00

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Gul′ Volodimir Ìgorovič, Houl Volodymyr Ihorovytch, Gul' Volodimir Igorovich, Hul Volodȳmȳr Ihorovȳch, Gul' Vladimir Igorevich, Hul Volodymyr Ihorovych, Gul Vladimir Igorevich, Hul Wolodymyr Ihorowytsch, Гуль Владимир Игоревич, Gul' Volodymyr Igorovych, Hulʹ Volodymyr Ihorovyč, Гуль Володимир Ігорович, Gul' Volodimir Igorovič, Gul Volodymyr Igorovych, Hul' Volodymyr Ihorovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гуль Володимир Ігорович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області
Подана
21 березня 2018 р. 12:46
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області
Подана
14 березня 2019 р. 20:05
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області
Подана
28 березня 2017 р. 15:32
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області
Подана
30 травня 2018 р. 14:33
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник начальника відділу прокуратури Тернопільської області
Подана
16 березня 2020 р. 19:52
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Прокурор відділу
Подана
28 жовтня 2016 р. 17:13