Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Добровольська Світлана Миколаївна
2014, Щорічна
Посада
начальник взг гумвс україни у львівській області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник взг гумвс україни у львівській області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Добровольська Світлана Миколаївна

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Львівська область Відомство Міністерство внутрішніх справ Посада начальник взг гумвс україни у львівській області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дитина
Добровольська Ю. Р

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
91 509,00
7 317,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.25 (га)
23. Земельні ділянки
.0928 (га)
23. Земельні ділянки
.2256 (га)
24. Житлові будинки
82.5 (м²)
25. Квартири
72.2 (м²)
25. Квартири
51.7 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
ВАЗ 21093
2002
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Dobrovol′s′ka Svìtlana Mikolaïvna, Dobrovolʹsʹka Svitlana Mykolajivna, Dobrovol's'ka Svitlana Mikolaivna, Dobrovol's'ka Svitlana Mykolaivna, Dobrovolska Svitlana Mykolaivna, Добровольская Светлана Николаевна, Dobrovolskaia Svetlana Nikolaevna, Dobrovol'skaia Svetlana Nikolaevna, Добровольська Світлана Миколаївна, Dobrovol's'ka Svitlana Mikolajivna, Dobrovolska Svitlana Mykolaïvna, Dobrovol's'ca Svitlana Mycolaivna, Dobrovol'skaya Svetlana Nikolaevna, Dobrovol's'ka Svitlana Mykolayivna, Dobrovol'skaja Svetlana Nikolaevna, Dobrowolska Switlana Mykolajiwna, Dobrovolska Svitlana Mȳkolayivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Добровольська Світлана Миколаївна»

2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
депутат сільської ради
Подана
19 березня 2020 р. 09:56
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
депутат сільської ради
Подана
13 лютого 2019 р. 10:36
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник відділу комунікації
Подана
19 лютого 2019 р. 22:22
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
депутат сільської ради
Подана
06 березня 2018 р. 09:41
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
начальник відділу комунікації
Подана
16 лютого 2018 р. 21:53
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник відділу комунікації
Подана
01 березня 2020 р. 14:59
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
депутат сільської ради
Подана
14 березня 2020 р. 11:52
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
депутат сільської ради
Подана
17 березня 2017 р. 11:27