Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Петренко Людмила Василівна
2014, Щорічна
Посада
суддя токмацького районного суду запорізької області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя токмацького районного суду запорізької області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Петренко Людмила Василівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Запорізька область Відомство Загальний місцевий суд Посада суддя токмацького районного суду запорізької області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Батьки
Петренко В. І
Батьки
Петренко Н. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
202 074,00
17 377,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
185 046,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
16 967,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
4 285,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
61,00
13 092,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
83.5 (м²)
25. Квартири
35.3 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
3.14 (га)
29. Земельні ділянки
3.14 (га)
29. Земельні ділянки
.25 (га)
29. Земельні ділянки
0.25 (га)
29. Земельні ділянки
.0137 (га)
30. Житлові будинки
83.5 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Москвич / АЗЛК 2140
1500 куб. см., 69 л. с
1982
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 137 052,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 136 003,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 8 400,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
16 817,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Petrenko Lyudmȳla Vasȳlivna, Petrenko Ljudmyla Wasyliwna, Petrenko Lyudmila Vasil'yevna, Petrenko Lyudmyla Vasylivna, Petrenko Liudmila Vasilevna, Petrenko Lûdmila Vasilìvna, Petrenko Liudmyla Vasylivna, Петренко Людмила Васильевна, Petrenko Liudmila Vasil'yevna, Petrenko Ljudmila Vasilivna, Petrenko Ljudmyla Vasylivna, Петренко Людмила Василівна, Petrenko Ljudmila Vasil'evna, Petrenko Lioudmyla Vasylivna, Petrenco Liudmyla Vasylivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Петренко Людмила Василівна»

2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом та юридичного забезпечення
Подана
19 квітня 2017 р. 13:17
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом та юридичного забезпечення
Подана
10 лютого 2017 р. 09:11
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
старший інспектор з особливих доручень Управління режиму та технічного захисту інформації
Подана
21 березня 2018 р. 18:05
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
прокурор прокуратури
Подана
30 березня 2017 р. 17:14
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний інспектор Управління режиму та технічного захисту інформації
Подана
19 березня 2020 р. 19:12
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
прокурор прокуратури
Подана
24 березня 2020 р. 16:21
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя
Подана
21 березня 2018 р. 09:57
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
суддя
Подана
21 березня 2020 р. 11:14
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
прокурор прокуратури
Подана
19 березня 2019 р. 21:36
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
прокурор прокуратури
Подана
23 вересня 2020 р. 22:13
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
суддя
Подана
22 березня 2019 р. 18:24
2017, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Посада
головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом та юридичного забезпечення
Подана
22 лютого 2018 р. 09:02