Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Бабенко Юрій Михайлович
2014, Щорічна
Посада
заступник начальника державної податкової інспекції у балаклійському районі головного управління міндоходів у харківській області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник начальника державної податкової інспекції у балаклійському районі головного управління міндоходів у харківській області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Бабенко Юрій Михайлович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Харківська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада заступник начальника державної податкової інспекції у балаклійському районі головного управління міндоходів у харківській області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Бабенко В. М
Дитина
Бабенко А. Ю

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
59 697,00
37 087,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
52 171,00
37 087,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
1 705,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
5 821,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1300 (м²)
23. Земельні ділянки
28.1 (м²)
23. Земельні ділянки
73016 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
65.2 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28.1 (м²)
28. Інше нерухоме майно
14 (м²)
комора
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
44.2 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
ВАЗ 21102
1500 куб. см., 78 к.с., 426.3 см
2000
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-20 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Babenko Iuri Mihailovich, Babenco Yurii Mykhailovych, Babenko Yurii Mykhailovych, Babenko Iurii Mikhailovich, Babenko Yuriy Mikhaylovich, Babenko Jurij Mihajlovich, Babenko Iurii Mihailovich, Babenko Jurij Mychajlowytsch, Бабенко Юрий Михайлович, Babenko Ûrìj Mihajlovič, Babenko Iouriy Mykhaylovytch, Бабенко Юрій Михайлович, Babenko Jurij Mikhajlovich, Babenko Iurii Mykhailovych, Babenko Yuriĭ Mȳkhaĭlovȳch, Babenko Jurij Mykhajlovych, Babenko Jurij Myxajlovyč, Babenko Iury Mihailovich, Babenko Yuriy Mykhaylovych, Babenko Jurij Mihajlovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Бабенко Юрій Михайлович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник начальника - начальник Борівського відділення Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області
Подана
28 лютого 2018 р. 22:05
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Заступник начальника відділу стаціонарних установ та соціального обслуговування населення управління соціального захисту населення
Подана
26 вересня 2018 р. 20:36
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник Балаклійської ДПІ Ізюмського управління ГУ ДФС у Харківській області
Подана
10 березня 2019 р. 21:03
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник начальника відділу обслуговування пенсіонерів, інвалідів війни та праці
Подана
27 жовтня 2016 р. 12:07
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
Заступник начальника відділу стаціонарних установ та соціального обслуговування населення управління соціального захисту населення
Подана
18 березня 2019 р. 10:42
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
заступник начальника відділу обслуговування пенсіонерів, інвалідів війни та праці
Подана
22 березня 2017 р. 12:07
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Заступник начальника відділу права на соціальний захист Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Подана
20 липня 2018 р. 16:34
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник начальника відділу права на соціальний захист Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Подана
18 березня 2019 р. 10:49
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник Балаклійської ДПІ Ізюмського управління ГУ ДПС у Харківській області
Подана
14 березня 2020 р. 17:59
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
заступник начальника відділу стаціонарних установ та соціального обслуговування населення
Подана
19 березня 2018 р. 10:16
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник начальника відділу права на соціальний захист Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Подана
31 березня 2020 р. 08:58
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник начальника - начальник Борівського відділення Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області
Подана
06 березня 2017 р. 19:23