Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Попов Денис Вікторович
2014, Щорічна
Посада
прокурор великобурлуцького району харківської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
прокурор великобурлуцького району харківської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Попов Денис Вікторович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Харківська область Відомство Прокуратура Посада прокурор великобурлуцького району харківської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Батьки
Попов Віктор Васильович
Батьки
Попова Ірина Олександрівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
132 150,00
1 173 833,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
132 150,00
39 814,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
129 800,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
31 220,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
729 530,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
243 469,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
75 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
253.8 (м²)
30. Житлові будинки
297.3 (м²)
30. Житлові будинки
48.9 (м²)
31. Квартири
41.21 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Volkswagen Golf
2000 куб. см., 220 к. с
2014
520,00
35. Автомобілі легкові
Ford Fiesta
1500 куб. см., 80 к. с
2013
35. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser
4500 куб. см., 120 к. с
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Touareg
4200 куб. см., 280 к. с
2011
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz Vito
3000 куб. см., 108 к. с
2008
40. Автомобілі легкові
Mitsubishi L 200
2500 куб. см., 180 к. с
2008
40. Автомобілі легкові
Ford Fiesta
1500 куб. см., 80 к. с
2013
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 183 456,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 183 456,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 1 700 000,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-17 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Попов Денис Викторович, Popov Denys Viktorovytch, Popov Denis Vìktorovič, Popov Denȳs Viktorovȳch, Popow Denys Wiktorowytsch, Popov Denis Viktorovich, Попов Денис Вікторович, Popov Denys Victorovych, Popov Denys Viktorovych, Popov Denis Viktorovič, Popov Denys Viktorovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Попов Денис Вікторович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
старший слідчий
Подана
19 березня 2018 р. 14:07
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
старший слідчий
Подана
28 жовтня 2016 р. 08:48
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
прокурор відділу
Подана
17 березня 2020 р. 17:57
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
слідчий в ОВС
Подана
14 березня 2019 р. 10:23
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
прокурор відділу
Подана
17 березня 2020 р. 20:16
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Механік
Подана
30 листопада 2017 р. 19:28
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
старший слідчий
Подана
28 березня 2017 р. 23:30

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Депутат Бердянської міської ради
Подана
16 березня 2018 р. 16:53
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
бухгалтер
Подана
15 березня 2018 р. 22:19
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний бухгалтер
Подана
29 березня 2017 р. 16:57
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Депутат Бердянської міської ради
Подана
11 жовтня 2019 р. 11:37
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
головний спеціаліст сектору організаційної роботи
Подана
20 лютого 2019 р. 10:44
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Володимир-Волнської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управліня ДФС у Волинській області (як переможець конкурсу)
Подана
15 травня 2017 р. 18:46
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Депутат Бердянської міської ради
Подана
24 березня 2019 р. 13:43
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Петропавлівської райдержадміністрації
Подана
30 жовтня 2016 р. 13:54
2017, Щорічна
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Головний спеціаліст відділу соціального захисту інвалідів та ветеранів управління у справах інвалідів та ветеранів
Подана
25 березня 2019 р. 21:29
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Фахівець 61 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
Подана
14 березня 2019 р. 14:49
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Головний спеціаліст відділу соціального захисту інвалідів та ветеранів управління у справах інвалідів та ветеранів
Подана
09 квітня 2020 р. 23:12