Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Костенко Євген Валерійович
2014, Щорічна
Посада
1-й заступник начальника лв на ст. одеса-головна умвс україни на одеській залізниці
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
1-й заступник начальника лв на ст. одеса-головна умвс україни на одеській залізниці
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Костенко Євген Валерійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Одеська область Відомство Міністерство внутрішніх справ Посада 1-й заступник начальника лв на ст. одеса-головна умвс україни на одеській залізниці

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Костенко А. В
Дитина
Костенко А. Є
Дитина
Костенко Я. Є

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
42 767,00
11 600,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
42 267,00
11 600,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
500,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-03 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kostenko Yevhen Valeriiovych, Kostenko Jevgen Valerijovič, Kostenko Jewhen Walerijowytsch, Kostenko Evgeny Valerievich, Kostenko Ievgen Valeriiovych, Kostenko Evgeny Valer'yevich, Kostenko Yevgeniy Valer'yevich, Kostenko Yevgeniy Valerievich, Kostenko Jevgen Valerijovich, Kostenko Yevhen Valerijovych, Kostenko Êvgen Valerìjovič, Kostenko Eugene Valeriiovych, Costenco Yevgen Valeriiovych, Kostenko Yevhen Valeriĭovȳch, Kostenko Evgenii Valer'yevich, Kostenko Evgenij Valerievich, Kostenko Evgenij Valer'evich, Kostenko Yevhen Valeriyovych, Kostenko Evgeni Valerievich, Kostenko Ievhen Valeriyovytch, Kostenko Evgenii Valerevich, Kostenko Jevhen Valerijovyč, Kostenko Evgeni Valer'yevich, Kostenko Evgenii Valerievich, Костенко Євген Валерійович, Костенко Евгений Валериевич, Костенко Евгений Валерьевич

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Костенко Євген Валерійович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
слідчій
Подана
21 березня 2018 р. 20:27
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник начальника сектору привенції
Подана
31 березня 2020 р. 19:47
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник директора ОЦППП
Подана
19 березня 2019 р. 20:38
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
слідчій
Подана
13 червня 2017 р. 14:17
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
Заступник директора ОЦППП
Подана
26 березня 2019 р. 21:38