Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Матвійчук Віктор Володимирович
2014, Щорічна
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Матвійчук Віктор Володимирович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Дніпропетровська область Відомство Прокуратура Посада

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Матвійчук Лариса Григорівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
191 543,00
18 300,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
18 300,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
191 543,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
600 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
149.4 (м²)
1/2 від 298,8
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
27.6 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
500 (м²)
29. Земельні ділянки
1200 (м²)
29. Земельні ділянки
100000 (м²)
29. Земельні ділянки
1000 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
155.1 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
20.6 (м²)
34. Інше нерухоме майно
11 (м²)
34. Інше нерухоме майно
9.9 (м²)
34. Інше нерухоме майно
157.5 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Volkswagen Touareg
2967
2010
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 208 831,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
206,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
15 888,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
18 419,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-04-01 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Matviychuk Viktor Volodymyrovych, Matviychuk Viktor Vladimirovich, Матвийчук Виктор Владимирович, Matvìjčuk Vìktor Volodimirovič, Matviichuk Viktor Vladimirovich, Matviichuk Viktor Volodymyrovych, Matwijtschuk Wiktor Wolodymyrowytsch, Matvijchuk Viktor Volodimirovich, Matvijchuk Viktor Volodymyrovych, Матвійчук Віктор Володимирович, Matviĭchuk Viktor Volodȳmȳrovȳch, Matvijčuk Viktor Volodymyrovyč, Matvijčuk Viktor Volodimirovič, Matviichuc Victor Volodymyrovych, Matvijchuk Viktor Vladimirovich, Matviytchouk Viktor Volodymyrovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Матвійчук Віктор Володимирович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
30 травня 2019 р. 20:46
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
30 жовтня 2019 р. 20:33
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
27 вересня 2019 р. 14:52
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Прокурор Дніпропетровської області
Подана
01 березня 2018 р. 11:36
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
28 квітня 2020 р. 17:38
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Прокурор Дніпропетровської області
Подана
20 жовтня 2016 р. 10:51
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Прокурор Дніпропетровської області
Подана
12 березня 2019 р. 10:47
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
28 березня 2020 р. 16:54
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
28 листопада 2019 р. 20:24
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Прокурор Дніпропетровської області
Подана
17 жовтня 2016 р. 13:06
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Прокурор області
Подана
10 серпня 2018 р. 14:57
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
член Вищої ради правосуддя
Подана
12 березня 2020 р. 19:53