Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Павельчук Олена Анатоліївна
2014, Щорічна
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
перший заступник начальника жмеринської одпі гу дфс у вінницькій області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Павельчук Олена Анатоліївна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Вінницька область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада перший заступник начальника жмеринської одпі гу дфс у вінницькій області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Павельчук М. М

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
121 424,00
22 867,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
78 024,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
5 000,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
43 400,00
17 867,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
866 (м²)
24. Житлові будинки
60 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
595 (м²)
29. Земельні ділянки
1755 (м²)
30. Житлові будинки
61.3 (м²)
30. Житлові будинки
40 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
ВАЗ 21114
2006
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
500,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
22 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
300,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
4 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Pavel'chuk Elena Anatolievna, Pavel'chuk Yelena Anatol'yevna, Pavelchuk Elena Anatolievna, Pavel'čuk Olena Anatoliivna, Pavel'chuk Elena Anatol'yevna, Pavel'chuc Olena Anatoliivna, Pavel'chuk Olena Anatolijivna, Павельчук Елена Анатолиевна, Pavel'chuk Olena Anatoliyivna, Pavel′čuk Olena Anatolìïvna, Pavel'chuk Yelena Anatolievna, Павельчук Елена Анатольевна, Павельчук Олена Анатоліївна, Pavelʹčuk Olena Anatolijivna, Pavelchuk Elena Anatolevna, Pavel'chuk Elena Anatol'evna, Pavel'chuk Olena Anatoliivna, Paweltschuk Olena Anatolijiwna, Pavelchuk Olena Anatoliivna, Paveltchouk Olena Anatoliïvna, Pavelchuk Olena Anatoliyivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Павельчук Олена Анатоліївна»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
заступник начальника управління - начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб
Подана
20 березня 2019 р. 20:22
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
перший заступник начальника Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області
Подана
02 квітня 2017 р. 14:51
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
заступник начальника управління - начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб Жмеринського управління ГУ ДФС у Вінницькій області
Подана
27 грудня 2018 р. 21:28
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
виконуюча обов'язки начальника Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області
Подана
23 березня 2018 р. 23:49
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник начальника управління - начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб
Подана
29 березня 2020 р. 15:34
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник начальника управління - начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб
Подана
22 березня 2020 р. 18:02
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
перший заступник начальника Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області
Подана
25 жовтня 2016 р. 11:13
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
перший заступник начальника Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області
Подана
28 березня 2018 р. 16:27
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
перший заступник начальника Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області
Подана
29 березня 2017 р. 22:27