Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Березнер Володимир Анатолійович
2014, Щорічна
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
перший заступник начальника гайсинської одпі гу дфс у вінницькій області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Березнер Володимир Анатолійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Вінницька область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада перший заступник начальника гайсинської одпі гу дфс у вінницькій області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Березнер І. Г
Дитина
Комар В. В
Дитина
Березнер В. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
70 805,00
55 489,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
70 805,00
55 489,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
19 448,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
216 (м²)
23. Земельні ділянки
4564 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
31.4 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
138.6 (м²)
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
67 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
140 (м²)
29. Земельні ділянки
3110 (м²)
29. Земельні ділянки
325 (м²)
30. Житлові будинки
238.5 (м²)
30. Житлові будинки
533 (м²)
31. Квартири
36.2 (м²)
31. Квартири
79.9 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
280 (м²)
34. Інше нерухоме майно
51 (м²)
34. Інше нерухоме майно
163.5 (м²)
34. Інше нерухоме майно
661.9 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
УАЗ 469Б
2.4
1981
35. Автомобілі легкові
Volkswagen T4
2.5
2001
35. Автомобілі легкові
Volkswagen T5
1.9
2004
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
АВІА
2.0
1992
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Polo
1.4
2007
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 19 494,00
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
UAH 21 980,00
UAH
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
11 247,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
9 066,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Березнер Володимир Анатолійович, Berezner Vladimir Anatolevich, Berezner Volodimir Anatolijovič, Berezner Volodȳmȳr Anatoliĭovȳch, Berezner Volodymyr Anatolijovyč, Berezner Volodymyr Anatoliiovych, Beresner Wolodymyr Anatolijowytsch, Berezner Volodimir Anatolìjovič, Berezner Volodimir Anatolijovich, Berezner Vladimir Anatolievich, Berezner Vladimir Anatol'evich, Berezner Vladimir Anatol'yevich, Berezner Volodymyr Anatolijovych, Berezner Volodymyr Anatoliyovych, Березнер Владимир Анатольевич, Березнер Владимир Анатолиевич, Berezner Volodymyr Anatoliyovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Березнер Володимир Анатолійович»

2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник Гайсинського управління
Подана
27 травня 2020 р. 15:47
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
начальник Гайсинського управління
Подана
20 березня 2018 р. 17:49
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
начальник інспекції
Подана
01 листопада 2016 р. 18:43
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник інспекції
Подана
26 жовтня 2016 р. 15:58
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник Гайсинського управління
Подана
14 березня 2019 р. 15:46
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
начальник управління
Подана
27 вересня 2017 р. 18:19
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
начальник інспекції
Подана
06 березня 2017 р. 16:28