Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кислов Юрій Анатолійович
2014, Щорічна
Посада
перший прокурор відділу організації представництва на захист інтересів громадянина або держави прокуратури вінницької області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
перший прокурор відділу організації представництва на захист інтересів громадянина або держави прокуратури вінницької області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кислов Юрій Анатолійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Вінницька область Відомство Прокуратура Посада перший прокурор відділу організації представництва на захист інтересів громадянина або держави прокуратури вінницької області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Кислова Ю. О
Дитина
Кислова О. Ю

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
107 420,00
67 624,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
107 420,00
67 624,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1000 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
60 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1109 (м²)
29. Земельні ділянки
15700 (м²)
30. Житлові будинки
32.5 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mitsubishi Lancer
1600 куб. см.
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-01-28 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kyslov Iurii Anatoliiovych, Kyslov Iouriy Anatoliyovytch, Kislov Jurij Anatolijovich, Kyslov Yurii Anatoliiovych, Кислов Юрій Анатолійович, Kislov Iurii Anatolievich, Cyslov Yurii Anatoliiovych, Kyslow Jurij Anatolijowytsch, Kislov Jurij Anatol'evich, Kislov Iurii Anatol'yevich, Kislov Jurij Anatolijovič, Kislov Iuri Anatol'yevich, Kislov Yuriy Anatol'yevich, Kislov Iury Anatolievich, Кислов Юрий Анатолиевич, Kȳslov Yuriĭ Anatoliĭovȳch, Kislov Ûrìj Anatolìjovič, Kyslov Jurij Anatolijovyč, Kislov Yuriy Anatolievich, Кислов Юрий Анатольевич, Kislov Iuri Anatolievich, Kyslov Yuriy Anatoliyovych, Kyslov Jurij Anatolijovych, Kislov Jurij Anatolievich, Kislov Iury Anatol'yevich, Kislov Iurii Anatolevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кислов Юрій Анатолійович»

2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
заступник голови Іллінецької районної державної адміністрації
Подана
23 вересня 2020 р. 08:39
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
керівник
Подана
19 березня 2018 р. 11:20
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
заступник начальника управління представництва інтересів держави в суді
Подана
08 травня 2020 р. 19:00
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
керівник
Подана
27 жовтня 2016 р. 04:43
2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
Перший заступник голови Іллінецької районної державної адміністрації
Подана
18 вересня 2020 р. 13:19
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
прокурор відділу
Подана
25 березня 2019 р. 02:14
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник начальника управління представництва інтересів держави в суді
Подана
31 березня 2020 р. 18:26
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
керівник
Подана
13 березня 2017 р. 07:02
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
заступник начальника управління представництва інтересів держави в суді
Подана
16 травня 2020 р. 17:28