Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Вербенський Михайло Георгійович
2014, Щорічна
Посада
начальник головного штабу мвс україни
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник головного штабу мвс україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Вербенський Михайло Георгійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство внутрішніх справ України Посада начальник головного штабу мвс україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Вербенська Н. С

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
420 422,55
22 920,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
211 168,66
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
16 665,01
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
192 588,88
22 920,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
3372 (м²)
23. Земельні ділянки
1200
24. Житлові будинки
25. Квартири
71.43 (м²)
1/4
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
71.43 (м²)
1/4
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Subaru Forester
1994 куб. см.
2009
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Verbens'kyj Mykhajlo Heorhijovych, Verbensky Mykhailo Heorhiiovych, Verbens'cyi Mykhailo Georgiiovych, Verbens'kii Mihail Georgievich, Verbenskȳĭ Mȳkhaĭlo Heorhiĭovȳch, Verbensʹkyj Myxajlo Heorhijovyč, Verbens'kij Mikhajlo Georgijovich, Вербенський Михайло Георгійович, Verbens'ky Mihail Georgievich, Verbenskyi Mykhailo Georgiiovych, Вербенський Михаил Георгиевич, Verbens'kyy Mykhaylo Heorhiyovych, Verbenskyi Mykhailo Heorhiiovych, Verbens'kij Mihail Georgievich, Verbenskii Mikhail Georgievich, Werbenskyj Mychajlo Heorhijowytsch, Verbenskii Mihail Georgievich, Verbens'kiy Mikhail Georgievich, Verbenski Mykhailo Heorhiiovych, Verbens'ki Mihail Georgievich, Verbens′kij Mihajlo Georgìjovič, Verbenskyy Mykhaylo Heorhiyovytch, Verbens'kij Mihajlo Georgijovič, Verbens'kyi Mykhailo Heorhiiovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Вербенський Михайло Георгійович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
05 червня 2019 р. 11:46
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
13 вересня 2019 р. 17:10
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Член Центальної виборчої комісії
Подана
07 лютого 2018 р. 09:08
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Директор
Подана
16 березня 2017 р. 15:38
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Член Комісії
Подана
29 грудня 2018 р. 10:18
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
28 лютого 2019 р. 10:16
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
16 жовтня 2019 р. 11:08
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
директора Державного науково-дослідного інституту МВС України
Подана
16 грудня 2019 р. 11:44
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Директор Департаменту аналітичної роботи та організації управління
Подана
20 березня 2018 р. 15:50
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
05 серпня 2019 р. 16:34
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
04 вересня 2019 р. 16:50
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
05 квітня 2019 р. 16:55