Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ванюк Юлія Михайлівна
2014, Щорічна
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник начальника дпі у святошинському районі гу дфс у м. києві
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ванюк Юлія Михайлівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область м. Київ Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада заступник начальника дпі у святошинському районі гу дфс у м. києві

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Ванюк В. В
Дитина
Ванюк О. В
Дитина
Ванюк В. В
Дитина
Ванюк А. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
72 000,00
36 000,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
46 700,00
34 800,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
7 000,00
1 200,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
18 300,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
56.9 (м²)
в т. ч. 1/4 безоплатна приватизація
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
56.9 (м²)
в т. ч. 1/4 безоплатна приватизація
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
10 000,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
2 000,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
12 000,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
4 000,00

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-05-28 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Vaniouk Iouliia Mykhaylivna, Vanyuk Yuliya Mykhaylivna, Wanjuk Julija Mychajliwna, Vanjuk Julija Myxajlivna, Vaniuk Julia Mykhailivna, Ванюк Юлия Михайловна, Vanûk Ûlìâ Mihajlìvna, Vanyuk Yuliya Mȳkhaĭlivna, Vanyuk Yuliya Mikhaylovna, Vaniuk Yulia Mykhailivna, Vaniuk Yuliia Mykhailivna, Vanjuk Julija Mihajlovna, Vaniuc Yuliia Mykhailivna, Vaniuk Julia Mihailovna, Vaniuk Iuliia Mihailovna, Vanjuk Julija Mikhajlivna, Vaniuk Iuliia Mikhailovna, Vaniuk Yulia Mihailovna, Vanjuk Julija Mykhajlivna, Vaniuk Iuliia Mykhailivna, Ванюк Юлія Михайлівна, Vanjuk Julija Mihajlivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ванюк Юлія Михайлівна»

2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
начальник відділу реформ та міжнародноі співпраці
Подана
09 серпня 2018 р. 15:47
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
перший заступник начальника ДПІ
Подана
16 березня 2018 р. 12:37
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник начальника відділу
Подана
22 березня 2020 р. 23:51
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
головний державний ревізор інспектор
Подана
19 березня 2019 р. 23:14
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
перший заступник начальника ДПІ
Подана
21 жовтня 2016 р. 12:39
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
перший заступник начальника ДПІ
Подана
21 березня 2017 р. 17:23
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Перший заступник
Подана
06 грудня 2018 р. 20:39
2020, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2020, Уточнена
Посада
заступник начальника відділу
Подана
15 березня 2021 р. 22:09
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
заступник начальника відділу
Подана
10 березня 2021 р. 21:39
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
в. о. начальника дпі у святошинському районі гу дфс у м. києві - перший заступник начальника дпі у святошинському районі гу дфс у м. києві