Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кудрявцев Олексій Віталійович
2014, Щорічна
Посада
директор департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у київської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
директор департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у київської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кудрявцев Олексій Віталійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Київська область Відомство Державна архітектурно-будівельна інспекція Посада директор департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у київської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Кудрявцева О. М
Дитина
Кудрявцев А. О

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
29 068,00
15 880,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
29 068,00
15 880,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
112.3 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.1 (га)
30. Житлові будинки
350.3 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Audi A8
об'єм циліндрів 2967 , потужність 184 кВт
2012
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Porsche Cayenne
об'єм циліндрів 2995 , потужність 185 кВт
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-10 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kudriavtsev Aleksei Vitalevich, Kudrjavtsev Aleksej Vital'evich, Kudrjavtsev Oleksij Vitalijovych, Kudrjavcev Oleksij Vitalijovich, Kudriavcev Alexei Vitalievich, Kudriavcev Aleksei Vital'yevich, Kudrjawzew Oleksij Witalijowytsch, Kudryavtsev Oleksiy Vitaliyovych, Kudrjavcev Oleksij Vitalijovyč, Kudryavtsev Aleksey Vital'yevich, Kudriavtsev Oleksii Vitaliiovych, Koudriavtsev Oleksiy Vitaliyovytch, Kudriavtcev Aleksei Vitalievich, Kudrâvcev Oleksìj Vìtalìjovič, Kudrjavtsev Aleksej Vitalievich, Cudriavtsev Olecsii Vitaliiovych, Kudrjavcev Oleksij Vitalijovič, Kudriavcev Aleksei Vitalievich, Kudriavtcev Aleksei Vitalevich, Kudryavtsev Oleksiĭ Vitaliĭovȳch, Кудрявцев Олексій Віталійович, Kudryavtsev Aleksey Vitalievich, Kudriavtsev Olexii Vitaliiovych, Kudriavcev Alexei Vital'yevich, Kudriavcev Aleksei Vitalevich, Кудрявцев Алексей Витальевич, Kudriavtsev Aleksei Vitalievich, Кудрявцев Алексей Виталиевич

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кудрявцев Олексій Віталійович»

2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
30 жовтня 2019 р. 15:44
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
02 листопада 2016 р. 11:09
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
30 жовтня 2019 р. 14:50
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
20 березня 2017 р. 11:43
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
30 жовтня 2019 р. 16:04
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
12 грудня 2018 р. 22:00
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
12 березня 2018 р. 10:45
2018, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018, Уточнена
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
18 грудня 2018 р. 13:04
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
22 березня 2019 р. 14:40
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова Державної архитектурно-будівельної інспекції України
Подана
28 жовтня 2016 р. 12:49
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
голова державної архітектурно-будівельної інспекції україни