Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Сабадош Любомир Юрійович
2014, Щорічна
Посада
генеральний директор державного науково-виробничого підприємтсва об'єднання комунар
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
генеральний директор державного науково-виробничого підприємтсва об'єднання комунар
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Сабадош Любомир Юрійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Державне космічне агентство Посада генеральний директор державного науково-виробничого підприємтсва об'єднання комунар

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Сабадош О. П. 11. 07. 1973
Дитина
Сабадош А. Л. 24. 12. 1997
Дитина
Сабадош А. Л. 07. 12. 2004
Дитина
Сабадош М. Л., 22. 01. 2013

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
823 107,00
246 191,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
227 938,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
595 168,98
246 191,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
514 (м²)
23. Земельні ділянки
900 (м²)
23. Земельні ділянки
1200 (м²)
24. Житлові будинки
222.4 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1000 (м²)
29. Земельні ділянки
400000 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
56.4 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
45.6 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Audi Q7
2967 куб. см., 590 см
2012
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 4 737 178,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 1 073 708,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 2 562 017,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
2 122 444,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
149 072,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-04-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sabadosh Ljubomyr Jurijovych, Sabadosh Liubomir Iurievich, Sabadoch Lioubomyr Iouriyovytch, Sabadosch Ljubomyr Jurijowytsch, Sabadosh Lyubomȳr Yuriĭovȳch, Sabadoš Ljubomir Jurijovič, Сабадош Любомир Юрійович, Sabadoš Lûbomir Ûrìjovič, Sabadosh Ljubomir Jur'evich, Sabadosh Liubomir Iurevich, Sabadosh Liubomir Iur'yevich, Sabadosh Liubomyr Yuriiovych, Sabadosh Lyubomyr Yuriyovych, Сабадош Любомир Юриевич, Sabadoš Ljubomyr Jurijovyč, Сабадош Любомир Юрьевич, Sabadosh Lyubomir Yurievich, Sabadosh Ljubomir Jurievich, Sabadosh Ljubomir Jurijovich, Sabadosh Liubomyr Iuriiovych, Sabadosh Lyubomir Yur'yevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Сабадош Любомир Юрійович»

2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
Голова
Подана
02 червня 2017 р. 09:38
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Голова
Подана
19 листопада 2019 р. 17:40
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова
Подана
29 жовтня 2016 р. 09:26
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Голова
Подана
28 березня 2017 р. 22:20
2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
Голова
Подана
30 листопада 2016 р. 22:14
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
голова державного космічного агентства україни