Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ковальова Олена Вікторівна
2014, Щорічна
Посада
директор департаменту стратегії та економічного розвитку
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
директор департаменту стратегії та економічного розвитку
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ковальова Олена Вікторівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство аграрної політики та продовольства України Посада директор департаменту стратегії та економічного розвитку

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Матвієнко С. А

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
85 832,56
79 680,38
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
59 657,06
79 680,38
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
9 088,37
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
5 032,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
12 055,13
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1200 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
16.7 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1200 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
64 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Skoda Octavia A5
1800 куб см
2011
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
ВАЗ 21063
1300 куб см
1989
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
14 707,33
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
15 388,67
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kovaleva Elena Viktorovna, Coval'ova Olena Victorivna, Koval'ova Olena Viktorivna, Kovaleva Yelena Viktorovna, Koval′ova Olena Vìktorìvna, Kowalowa Olena Wiktoriwna, Kovalʹova Olena Viktorivna, Ковальова Олена Вікторівна, Kovalova Olena Viktorivna, Ковалева Елена Викторовна

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ковальова Олена Вікторівна»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
головний спеціалість відділу контрольно-перевірочної роботи
Подана
27 лютого 2019 р. 13:54
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник начальника управління -начальник відділу обробки даних статистики фінансів підприємств управління обробки даних структурної статистики
Подана
17 березня 2020 р. 09:58
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці
Подана
15 березня 2020 р. 12:19
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник начальника управління -начальник відділу обробки даних статистики фінансів підприємств управління обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств
Подана
13 березня 2019 р. 15:03
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Подана
05 листопада 2016 р. 23:11
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник начальника відділу обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств
Подана
03 жовтня 2016 р. 10:24
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Інженер комерційної служби
Подана
12 серпня 2020 р. 08:29
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
помічник чергового
Подана
27 лютого 2020 р. 13:13
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник начальника відділу обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств
Подана
16 лютого 2017 р. 16:01
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник начальника управління структурної статистики та статистики фінансів підприємств-начальник відділу обробки даних статистики фінансів підприємств
Подана
15 березня 2018 р. 14:13
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Інженер комерційної служби
Подана
13 березня 2017 р. 08:15
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний спеціалість відділу контрольно-перевірочної роботи
Подана
20 березня 2017 р. 16:24