Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
2014, Щорічна
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Шалай Костянтин Михайлович

2. Місце проживання: Область Дніпропетровська область Район Населений пункт Днйпропетровськ Тип населенного пункту Решта адреси 52030 Тип адреси None

3. Посада: Область Дніпропетровська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада начальник дніпропетровської митниці дфс

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Шалай Олена Іванівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
883 065,00
437 585,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
244 699,00
396,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
616 320,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
21 904,00
437 189,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
142,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ
.3775 (га)
30. Житлові будинки
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ
263.5 (м²)
30. Житлові будинки
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ
103 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Camry
2494 куб. см.
2014
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Highlander
2672 куб. см.
2014
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Шалай Константин Михайлович, Šalaj Kostjantyn Myxajlovyč, Shalaj Konstantin Mihajlovich, Shalaj Kostjantyn Mykhajlovych, Chalay Kostiantyn Mykhaylovytch, Shalai Konstantin Mihailovich, Shalay Konstantin Mikhaylovich, Shalaj Kostjantin Mikhajlovich, Šalaj Kostântin Mihajlovič, Shalaĭ Kostyantȳn Mȳkhaĭlovȳch, Shalai Kostiantyn Mykhailovych, Shalai Konstantin Mikhailovich, Шалай Костянтин Михайлович, Shalay Kostyantyn Mykhaylovych, Shalai Costiantyn Mykhailovych, Schalaj Kostjantyn Mychajlowytsch, Šalaj Kostjantin Mihajlovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Шалай Костянтин Михайлович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник начальника митного поста-начальник відділу
Подана
18 січня 2018 р. 21:34
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Начальнік митного поста "Аеропорт"
Подана
24 листопада 2018 р. 11:36
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Начальник митного поста "Аеропорт"
Подана
29 березня 2017 р. 04:41
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Начальник митного поста "Аеропорт"
Подана
28 жовтня 2016 р. 13:17
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Заступник начальника митного поста-начальник відділу митного оформлення №2 митного поста "Спеціалізований"
Подана
02 квітня 2018 р. 14:19
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник начальника митного поста-начальник відділу митного оформлення №2 митного поста "Спеціалізований"
Подана
27 березня 2018 р. 22:22
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Начальник митного поста "Аеропорт"
Подана
04 квітня 2017 р. 18:14
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Головний державний інспектор відділу внутрішнього моніторингу щодо боротьби з митними правопорушеннями та розгляду скарг Департаменту внутрішнього аудиту
Подана
15 липня 2020 р. 15:31
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Начальник митного поста "Аеропорт"
Подана
03 червня 2019 р. 14:15
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
головний державний інспектор відділу внутрішнього моніторингу щодо боротьби з митними правопорушеннями та розгляду скарг Департаменту внутрішнього аудиту
Подана
13 лютого 2020 р. 14:59
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Головний державний інспектор відділу внутрішнього моніторингу щодо боротьби з митними правопорушеннями та розгляду скарг Департаменту внутрішнього аудиту
Подана
25 травня 2020 р. 11:11
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Начальник митного поста "Аеропорт"
Подана
21 травня 2019 р. 13:42