Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Сафонов Євген Геннадійович
2014, Щорічна
Посада
в. о. начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням черкаської митниці дфс
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
в. о. начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням черкаської митниці дфс
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Сафонов Євген Геннадійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Черкаська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада в. о. начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням черкаської митниці дфс

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Сафонова Н. І
Дитина
Сафонова П. Є
Дитина
Сафонов М. Є

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
105 981,00
411,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
10 854,00
411,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
27 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
17.2 (м²)
27. Гаражі
18.6 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
266.6 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
27 (м²)
31. Квартири
25.66 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser
4.7 л. 375 к. с. 4920 мм
2003
35. Автомобілі легкові
ГАЗ 21
2.4 л. 75 к. с. 4770 мм
1960
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Обь 1
30 к. с., 4200 мм
1978
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Nissan TIIDA
1.6 л, 110 к. с., 4303 мм
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-01-22 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Safonov Yevhen Hennadijovych, Safonov Evgenii Gennadevich, Safonov Eugene Hennadiiovych, Safonov Yevhen Hennadiyovych, Safonov Yevgen Gennadiiovych, Safonov Yevhen Hennadiiovych, Safonov Ievhen Hennadiyovytch, Safonov Evgeny Gennadievich, Safonov Evgenii Gennadievich, Сафонов Евгений Геннадиевич, Safonov Evgeni Gennad'yevich, Safonow Jewhen Hennadijowytsch, Сафонов Євген Геннадійович, Safonov Ievgen Gennadiiovych, Safonov Evgeny Gennad'yevich, Safonov Yevgeniy Gennad'yevich, Safonov Jevgen Gennadijovič, Safonov Jevgen Gennadijovich, Safonov Evgenij Gennadievich, Сафонов Евгений Геннадьевич, Safonov Yevgeniy Gennadievich, Safonov Evgeni Gennadievich, Safonov Êvgen Gennadìjovič, Safonov Yevhen Hennadiĭovȳch, Safonov Jevhen Hennadijovyč, Safonov Evgenii Gennad'yevich, Safonov Evgenij Gennad'evich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Сафонов Євген Геннадійович»

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник директора Департаменту - начальник управління
Подана
12 березня 2017 р. 12:20
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник директора Департаменту - начальник управління
Подана
29 жовтня 2016 р. 16:21
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Місце праці
Посада
Заступник директора департаменту - начальник управління
Подана
20 березня 2018 р. 09:31
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Місце праці
Посада
Заступник директора департаменту - начальник управління
Подана
15 березня 2018 р. 17:22
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
Начальник Одеської митниці ДФС
Подана
22 березня 2017 р. 17:48
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Місце праці
Посада
Заступник директора департаменту - начальник управління
Подана
17 березня 2020 р. 13:44
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
20 січня 2017 р. 18:42
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Місце праці
Посада
Заступник директора департаменту - начальник управління
Подана
18 березня 2019 р. 13:28