Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гізатуліна Людмила Василівна
2015, Щорічна
Посада
заступник голови державної судової адмінстрації україни
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник голови державної судової адмінстрації україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гізатуліна Людмила Василівна

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Державна судова адміністрація Посада заступник голови державної судової адмінстрації україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Гізатулін Б. Х

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
215 158,53
755 072,67
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
180 170,76
755 072,67
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
649,69
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
34 338,08
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Івано-Франківська область
Тисменецький р-н, с. Ямниця
504 (м²)
23. Земельні ділянки
Івано-Франківська область
Тисменецький р-н, с. Клузів
947
24. Житлові будинки
25. Квартири
м. Київ
46.9 (м²)
1/2 частина
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Київська область
Бородянський р-н, Клавдієво-Тарасівська селищна рада, СТ Артемівець-1, вул. Грушова
1065 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
Київська область
Бородянський р-н, Клавдієво-Тарасівська селищна рада
84.3 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Gizatulina Liudmyla Vasylivna, Gìzatulìna Lûdmila Vasilìvna, Hizatoulina Lioudmyla Vasylivna, Гізатуліна Людмила Василівна, Hizatulina Liudmyla Vasylivna, Hisatulina Ljudmyla Wasyliwna, Hizatulina Ljudmyla Vasylivna, Hizatulina Lyudmyla Vasylivna, Gizatulina Ljudmila Vasilivna, Gizatulina Liudmila Vasilevna, Gizatulina Lyudmila Vasil'yevna, Gizatulina Liudmila Vasil'yevna, Hizatulina Lyudmȳla Vasȳlivna, Gizatulina Ljudmila Vasil'evna, Гизатулина Людмила Васильевна

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гізатуліна Людмила Василівна»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
заступник Голови
Подана
02 жовтня 2018 р. 15:57
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
заступник Голови
Подана
01 лютого 2018 р. 18:52
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник Голови
Подана
28 жовтня 2016 р. 07:45
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник Голови
Подана
09 березня 2018 р. 10:44
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
заступник Голови
Подана
03 вересня 2018 р. 08:41
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Заступник Голови
Подана
18 липня 2019 р. 09:02
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник Голови
Подана
04 січня 2018 р. 13:13
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник Голови
Подана
01 квітня 2018 р. 21:18
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
05 січня 2017 р. 06:53
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник Голови
Подана
27 березня 2019 р. 11:08
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник Голови
Подана
30 березня 2020 р. 22:25
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
заступник Голови
Подана
04 грудня 2018 р. 17:37