Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
2013, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
голова дніпропетровської обласної державної адмінстрації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Коломойський Ігор Валерійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Дніпропетровська область Відомство Обласна державна адміністрація Посада голова дніпропетровської обласної державної адмінстрації

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Коломойська І. В
Дитина
Коломойський Г. І

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
698 004 558,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
516 456 885,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
181 547 673,00
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
Республіка Кіпр
124 376 503,00 USD
994 141 389,00
21.
Республіка Кіпр
3 750 000,00 EUR
41 405 738,00
21.
Латвійська Республіка
42 559,00 USD
340 174,00
21.
Швейцарська Конфедерація
7 416,00 CHF
66 951,00
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
15188 (м²)
користування
24. Житлові будинки
25. Квартири
214.6 (м²)
25. Квартири
281.1 (м²)
25. Квартири
62.96 (м²)
не приватиз
25. Квартири
208 (м²)
25. Квартири
277 (м²)
оренда
26. Садовий (дачний) будинок
240 (м²)
користування
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
198.9 (м²)
31. Квартири
96.9 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz
5000
2001
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz S-Class
S600 H, 5786
2003
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz S-Class
S600 L, 5786
2003
35. Автомобілі легкові
DaimlerChrysler
6100
2001
35. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser
4700
2001
35. Автомобілі легкові
Porsche Boxster
1997
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 427 489 737,00
UAH 80 119 348,00
46. вкладених у звітному році
UAH 112 759 132,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 6 327 067 961,00
UAH 686 005 331,00
48. придбаних у звітному році
UAH 9 199 286,00
UAH
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 8 284 711 056,00
UAH 2 522 878 205,00
50. внесених у звітному році
UAH 491 616 473,00
UAH
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
7 077 133,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kolomoys'kyy Ihor Valeriyovych, Коломойский Игорь Валериевич, Kolomojs'kyj Ihor Valerijovych, Коломойский Игорь Валерьевич, Kolomoyskiy Igor' Valerievich, Kolomojs′kij Ìgor Valerìjovič, Kolomoisky Ihor Valeriiovych, Kolomojs'kij Igor Valerijovich, Kolomois'kyi Ihor Valeriiovych, Kolomoyskiy Igor' Valer'yevich, Kolomoiski Igor' Valerievich, Colomois'cyi Igor Valeriiovych, Kolomojskyj Ihor Walerijowytsch, Kolomoiskii Igor Valerevich, Kolomoiskii Igor Valerievich, Kolomoiskyi Ihor Valeriiovych, Kolomoiskii Igor' Valer'yevich, Kolomojsʹkyj Ihor Valerijovyč, Kolomoisky Igor' Valer'yevich, Kolomoiski Igor' Valer'yevich, Kolomoiskii Igor' Valerievich, Kolomojskij Igor' Valer'evich, Kolomoĭskȳĭ Ihor Valeriĭovȳch, Kolomojskij Igor' Valerievich, Kolomoiskyi Igor Valeriiovych, Kolomoyskyy Ihor Valeriyovytch, Kolomoiski Ihor Valeriiovych, Kolomoisky Igor' Valerievich, Kolomojs'kij Igor Valerijovič, Коломойський Ігор Валерійович

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Коломойський Ігор Валерійович»

2015, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
голова дніпропетровської обласної державної адмінстрації з березня 2014 по березень 2015
2014, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова дніпропетровської обласної державної адмінстрації з березня 2014 по березень 2015