Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Лещенко Сергій Анатолійович
2015, Щорічна
Посада
народний депутат україни
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
народний депутат україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Лещенко Сергій Анатолійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна Рада Посада народний депутат україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
212 067,36
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
76 345,13
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
107 778,56
  Український католицький Університет - 42459,75, Спецкурс 'Центру протидії корупції' в НАУКМА - 9841,31, Виступ на українських заходах у Давосі - 55477,50
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
27 943,67
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
США
Колумбійський Університет
1 000,00 USD
24 060,00
21.
Австрія
Institute for Human Sciences
1 000,00 EUR
23 426,00
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
24.9 (м²)
25. Квартири
60 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Volkswagen Golf
1.4 літри
2014
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 24 000,00
Фонд компанії з управління активами Foyil Asset Management Ukraine "Премьерфонд Доход и Рост"
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
1 401,60
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-06-17 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Lescenko Sergei Anatol'yevich, Leshchenko Sergei Anatolievich, Leshchenko Sergey Anatol'yevich, Leshchenko Serhiy Anatoliyovych, Leshchenko Serhij Anatolijovych, Leshchenko Sergii Anatoliiovych, Leshchenko Sergey Anatolievich, Leshchenko Serhii Anatoliiovych, Лещенко Сергей Анатолиевич, Лещенко Сергій Анатолійович, Leschenko Sergej Anatolievich, Leschenko Sergej Anatol'evich, Lescenko Sergei Anatolevich, Lescenko Sergei Anatolievich, Лещенко Сергей Анатольевич, Leshchenco Sergii Anatoliiovych, Leščenko Serhij Anatolijovyč, Leshchenko Sergei Anatolevich, Leščenko Sergij Anatolijovič, Leshchenko Serhiĭ Anatoliĭovȳch, Leschenko Serhii Anatoliiovych, Leŝenko Sergìj Anatolìjovič, Leshhenko Sergij Anatolijovich, Lechtchenko Serhiy Anatoliyovytch, Leschtschenko Serhij Anatolijowytsch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Лещенко Сергій Анатолійович»

2021, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2021
Посада
член наглядової ради
Подана
05 червня 2021 р. 22:39
2021, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2021
Посада
член наглядової ради
Подана
22 березня 2021 р. 23:01
2021, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2021
Посада
член нагоядової ради
Подана
11 лютого 2021 р. 01:08
2021, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2021
Посада
член наглядової ради
Подана
23 травня 2021 р. 19:45
2021, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2021
Посада
член наглядової ради
Подана
14 червня 2021 р. 23:17
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член наглядової ради
Подана
23 лютого 2020 р. 19:12
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Народний депутат України
Подана
29 серпня 2019 р. 22:45
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Місце праці
Посада
член наглядової ради
Подана
25 квітня 2020 р. 21:17
2021, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2021
Посада
член наглядової ради
Подана
27 лютого 2021 р. 21:58
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
народний депутат України
Подана
13 лютого 2019 р. 23:50
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Народний депутат України
Подана
31 березня 2018 р. 17:33
2019, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019, Уточнена
Посада
Народний депутат України
Подана
05 вересня 2019 р. 20:10