Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Дерев'янко Юрій Богданович

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Дерев'янко Юрій Богданович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна Рада Посада народний депутат україни, голова підкомітету

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Звєрева А. В
Дитина
Дерев'янко С. Ю
Дитина
Дерев'янко Я. Ю
Дитина
Дерев'янко О. Ю

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
79 394,00
360 143,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
79 394,00
37 143,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
323 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1900 (м²)
23. Земельні ділянки
970 (м²)
24. Житлові будинки
637.9 (м²)
25. Квартири
154.8 (м²)
25. Квартири
106.01 (м²)
25. Квартири
35.39 (м²)
25. Квартири
65.2 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
209.2 (м²)
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
20.1 (м²)
28. Інше нерухоме майно
19.9 (м²)
28. Інше нерухоме майно
135.8 (м²)
28. Інше нерухоме майно
27 (м²)
28. Інше нерухоме майно
32 (м²)
28. Інше нерухоме майно
38.2 (м²)
28. Інше нерухоме майно
40 (м²)
28. Інше нерухоме майно
30 (м²)
28. Інше нерухоме майно
13 (м²)
28. Інше нерухоме майно
32.8 (м²)
28. Інше нерухоме майно
15 (м²)
28. Інше нерухоме майно
30 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
33750 (м²)
29. Земельні ділянки
1200 (м²)
29. Земельні ділянки
310 (м²)
30. Житлові будинки
182.5 (м²)
31. Квартири
56.7 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
236.4 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Range Rover
4999
2010
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz S500
4 matis, 5461
2007
35. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser 200
4461
2011
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Lexus RX
450 H, 3456
2009
40. Автомобілі легкові
Range Rover
4197
2009
40. Автомобілі легкові
Toyota Rav 4
1998
2006
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 19 900,00
ПАТ 'ФортунаБанк'
UAH
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 53 770,00
ПАТ Укрсіббанк
None
46. вкладених у звітному році
UAH 44 313,00
ПАТ Укрсиббанк
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 183 008,00
Публічне акціонерне товариство 'Укрсіббанк'
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
240 000,00
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-09 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Derevianko Iurii Bogdanovych, Derevianko Yurii Bohdanovych, Derevianko Iurii Bogdanovich, Деревянко Юрий Богданович, Derevianko Iouriy Bohdanovytch, Derevyanko Yuriy Bogdanovich, Дерев'янко Юрій Богданович, Derevjanko Jurij Bohdanovyč, Derevyanko Yuriĭ Bohdanovȳch, Derev'janko Jurij Bogdanovich, Derev'yanco Yurii Bogdanovych, Derevianko Iuri Bogdanovich, Derevjanko Jurij Bogdanovich, Derev'yanko Yurii Bohdanovych, Derevianko Iury Bogdanovich, Derewjanko Jurij Bohdanowytsch, Derevjanko Jurij Bogdanovič, Derev'yanko Yuriy Bohdanovych, Derev'janko Jurij Bohdanovych, Derev'ânko Ûrìj Bogdanovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Дерев'янко Юрій Богданович»

Дерев'янко Юрій Богданович

Дерев'янко Юрій Богданович

Дерев'янко Юрій Богданович

Дерев'янко Юрій Богданович

Дерев'янко Юрій Богданович

Дерев'янко Юрій Богданович

Дерев'янко Юрій Богданович

Дерев'янко Юрій Богданович

Чат боти декларацій