Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Філашкін Вадим Сергійович
2014, Щорічна
Посада
тво начальника умвс україни в чернігівській обл..
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
тво начальника умвс україни в чернігівській обл..
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Філашкін Вадим Сергійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Чернігівська область Відомство Міністерство внутрішніх справ Посада тво начальника умвс україни в чернігівській обл..

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Філашкіна В. В
Дитина
Філашкіна В. В
Дитина
Філашкін П. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
135 439,00
39 018,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
128 964,00
1 830,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
5 175,00
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
1 300,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
37 188,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.11 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Kia Sorento
2013
40. Автомобілі легкові
Lexus LS 400
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 30 000,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
38 630,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-02 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Filashcin Vadym Sergiiovych, Filaškin Vadym Serhijovyč, Філашкін Вадим Сергійович, Filashkin Vadym Serhijovych, Filashkin Vadȳm Serhiĭovȳch, Filaškin Vadim Sergijovič, Fìlaškìn Vadim Sergìjovič, Filashkin Vadym Serhiiovych, Filashkin Vadym Serhiyovych, Filashkin Vadim Sergijovich, Filaschkin Wadym Serhijowytsch, Filachkin Vadym Serhiyovytch, Філашкін Вадим Сергеевич, Filashkin Vadym Sergiiovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Філашкін Вадим Сергійович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
Заступник голови Донецької ОДА
Подана
28 грудня 2019 р. 09:32
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Заступник начальника ГУНП в Донецькій області
Подана
13 травня 2017 р. 23:28
2018, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018, Уточнена
Посада
Заступник голови Донецької ОДА
Подана
17 січня 2019 р. 17:16
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник начальника ГУНП в Донецькій області
Подана
14 травня 2017 р. 00:30
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Заступник ОДА в Донецькій області
Подана
17 січня 2019 р. 12:42
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник голови Донецької ОДА
Подана
25 травня 2020 р. 09:48
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
Заступник голови Донецької ОДА
Подана
26 грудня 2019 р. 18:29
2016, Після звільнення, Уточнена
Тип/Рік
Після звільнення, 2016, Уточнена
Посада
Заступник начальника ГУНП в Донецькій області
Подана
13 травня 2017 р. 23:52
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник голови Донецької ОДА
Подана
28 лютого 2019 р. 09:53
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Заступник голови
Подана
13 листопада 2019 р. 23:14