Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Верховець Анатолій Анатолійович
2015, Щорічна
Посада
суддя, заступник голови київського апеляційного господарського суду
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя, заступник голови київського апеляційного господарського суду
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Верховець Анатолій Анатолійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область м. Київ Відомство Апеляційний господарський суд Посада суддя, заступник голови київського апеляційного господарського суду

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Верховець Т. М

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
404 959,89
449 962,60
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
289 662,91
240 891,44
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
60 840,98
180 601,16
10. матеріальна допомога
13 398,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
41 058,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
28 470,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1120 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
52.6 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
20 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
96 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser Prado
3000 куб. см., 173 к. с., 4.8 м
2011
користуюся безоплатно
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 374 694,69
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 60 378,87
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 18 580,06
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 1 553 178,42
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
UAH 144 000,00
UAH
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
32 348,72
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-28 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Verkhovets Anatolii Anatoliiovych, Verkhovetc Anatolii Anatolevich, Verhovec Anatoli Anatol'yevich, Верховець Анатолій Анатолійович, Verkhovec' Anatolij Anatolijovich, Verkhovets Anatolii Anatolievich, Verhovec Anatolii Anatol'yevich, Verkhovets' Anatoliy Anatoliyovych, Verxovecʹ Anatolij Anatolijovyč, Верховец Анатолий Анатольевич, Verhovec Anatolii Anatolevich, Verhovets Anatolij Anatol'evich, Verkhovets Anatolii Anatolevich, Verkhovets Anatoliy Anatol'yevich, Werchowez Anatolij Anatolijowytsch, Verkhovets Anatoliĭ Anatoliĭovȳch, Verkhovetc Anatolii Anatolievich, Verkhovets Anatoliy Anatolievich, Verkhovets' Anatolij Anatolijovych, Verhovec Anatoly Anatolievich, Verhovets Anatolij Anatolievich, Верховец Анатолий Анатолиевич, Verhovec′ Anatolìj Anatolìjovič, Verhovec Anatoli Anatolievich, Verhovec' Anatolij Anatolijovič, Verkhovets' Anatolii Anatoliiovych, Verhovec Anatolii Anatolievich, Verkhovets Anatoliy Anatoliyovytch, Verhovec Anatoly Anatol'yevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Верховець Анатолій Анатолійович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя, заступник голови суду
Подана
31 липня 2018 р. 13:20
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя, заступник голови суду
Подана
03 травня 2018 р. 17:25
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
03 березня 2017 р. 15:14
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
суддя, заступник голови суду
Подана
27 вересня 2017 р. 15:14
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя, заступник голови суду
Подана
31 травня 2018 р. 10:10
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
суддя, заступник голови суду
Подана
01 листопада 2017 р. 11:24
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя, заступник голови суду
Подана
28 березня 2019 р. 21:47
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя, заступник голови суду
Подана
03 лютого 2020 р. 17:44
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя, заступник голови суду
Подана
25 квітня 2019 р. 13:07
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя, заступник голови суду
Подана
29 серпня 2019 р. 14:24
2015, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2015
Посада
Суддя
Подана
02 грудня 2016 р. 13:20
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя, заступник голови суду
Подана
15 липня 2020 р. 17:25