Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Драний Валерій Вікторович
2015, Щорічна
Посада
голова апеляційного суду кіровоградської області
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
голова апеляційного суду кіровоградської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Драний Валерій Вікторович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Кіровоградська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада голова апеляційного суду кіровоградської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дитина
Драна Марина Валеріївна 23. 07. 2000
Дитина
Драна Дарина Валеріївна 14. 04. 2015

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
289 413,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
273 015,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
  Апеляційний суд Кіровоградської області
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
13 398,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
3 000,00
відчуження рухомого
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
10000 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Колібрі
Човен ПХВ, 300 см
2010
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-24 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Dranyy Valeriy Viktorovich, Drany Valerii Viktorovych, Dranyi Valerii Viktorovych, Dranyj Walerij Wiktorowytsch, Dranyy Valeriy Viktorovych, Dranyi Valery Viktorovich, Dranyi Valeri Viktorovich, Драный Валерий Викторович, Dranyi Valerii Viktorovich, Dranyj Valerij Viktorovyč, Dranȳĭ Valeriĭ Viktorovȳch, Dranij Valerìj Vìktorovič, Dranyj Valerij Viktorovych, Dranij Valerij Viktorovič, Драний Валерій Вікторович, Dranij Valerij Viktorovich, Dranyj Valerij Viktorovich, Drani Valerii Viktorovych, Dranyi Valerii Victorovych, Dranyy Valeriy Viktorovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Драний Валерій Вікторович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Голова суду
Подана
27 серпня 2019 р. 15:32
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
голова суду
Подана
02 березня 2020 р. 12:16
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Голова Апеляційного суду Кіровоградської області
Подана
15 березня 2018 р. 16:02
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Голова Апеляційного суду Кіровоградської області
Подана
17 березня 2017 р. 13:25
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Голова суду
Подана
27 червня 2019 р. 14:34
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова Апеляційного суду Кіровоградської області
Подана
26 жовтня 2016 р. 10:51
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Голова Кропивницького апеляційного суду
Подана
13 березня 2020 р. 16:25
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
голова суду
Подана
17 лютого 2020 р. 17:24
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Голова суду
Подана
30 січня 2019 р. 10:26
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Голова Апеляційного суду Кіровоградської області
Подана
20 березня 2017 р. 14:50
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Голова суду
Подана
27 березня 2020 р. 10:58
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Голова суду
Подана
12 квітня 2019 р. 16:34