Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
2015, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
секретар днепропетровської міської ради
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Краснов Загід Геннадійович

2. Місце проживання: Область Дніпропетровська область Район Населений пункт Дніпропетровськ Тип населенного пункту Місто Решта адреси 49027, вул. Дзержинського, 35Б, корп. 2, кв. 165 Тип адреси None

3. Посада: Область Дніпропетровська область Відомство Районна, міська, селищна рада Посада секретар днепропетровської міської ради

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Краснова Е. В., 24. 12. 1973
Дитина
Краснова Д. З., 16. 05. 1994
Дитина
Краснов Р. З., 16. 05. 1994
Дитина
Краснов А. З., 29. 11. 2002

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
151 005,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
151 005,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Дніпропетровська область
м.Дніпропетровськ, вул. Широка, в районі будинку №225, ділянка №27
1000 (м²)
24. Житлові будинки
Дніпропетровська область
Дніпропетровськ, вул. Широка, в районі будинку №303
1258.4 (м²)
1/2 частина, право власності
25. Квартири
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, б. 35 б, корп. 2 кв. 165
254.5 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, б. 35 б, корп. 2, місце 138
20 (м²)
27. Гаражі
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, б. 35 б, корп. 2, місце 139
20 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Дніпропетровська область
м.Дніпропетровськ, вул. Широка, в районі будинку №225, ділянка №26
1000 (м²)
29. Земельні ділянки
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ, вул. Широка в районі буд. 225
1000 (м²)
30. Житлові будинки
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ, вул. Широка, б. 303
1258.4 (м²)
1/2 частка у праві власності
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Bentley Flying Spur
5998 куб. см., 460 кВт
2014
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Land Rover Range Rover 5. 0
4999 куб. см., 276 кВт
2012
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz E 250 CDI
2143 куб. см., 150.4 кВт
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 65 170,50
Mantol Operations Limited, ПАТ 'ДнСЗ', ПАТ 'ТАКО', ПрАТ 'Запорізький завод залізобетонних шпал'
UAH 65 170,50
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 13 807 494,00
ТОВ Фірма 'Леки', ТОВ 'Інтер-буд Інвестмент', ТОВ 'Отег', ТОВ 'Агрофірма 'Віторія'', ОК 'Лісний', ТОВ ВКФ 'ДТЗ', БФ 'Сонячний'
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 13 598 486,00
ТОВ Фірма 'Леки', ТОВ 'Отег', ТОВ 'Агрофірма 'Віторія'', ТОВ 'Еталон-Сервіс', ТОВ 'Камара Дель Рей', ТОВ 'Альядо Кампанерос', ТОВ 'Преміс Д'
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-02-29 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Krasnov Zahid Hennadiyovych, Crasnov Zagid Gennadiiovych, Краснов Загід Геннадиевич, Krasnov Zahid Hennadiyovytch, Krasnov Zahid Hennadiĭovȳch, Krasnov Zagid Gennadiiovych, Krasnov Zahid Hennadijovyč, Krasnow Sahid Hennadijowytsch, Krasnov Zahid Hennadiiovych, Краснов Загід Геннадійович, Krasnov Zagìd Gennadìjovič, Krasnov Zahid Hennadijovych, Krasnov Zagid Gennadijovich, Krasnov Zagid Gennadijovič, Краснов Загід Геннадьевич

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Краснов Загід Геннадійович»

2018, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Депутат
Подана
01 березня 2018 р. 18:15
2019, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Депутат
Подана
18 лютого 2019 р. 16:15
2019, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Депутат
Подана
26 травня 2020 р. 17:07
2017, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Депутат
Подана
29 березня 2018 р. 19:13
2018, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Депутат
Подана
27 липня 2018 р. 16:19
2016, Після звільнення
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Секретар Дніпровської міської ради
Подана
15 квітня 2017 р. 14:22
2017, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Депутат
Подана
10 травня 2017 р. 16:31
2018, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Депутат
Подана
18 грудня 2018 р. 16:27
2018, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Депутат
Подана
29 березня 2019 р. 19:57
2019, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Депутат
Подана
15 травня 2019 р. 11:28
2017, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
депутат
Подана
31 травня 2017 р. 17:06
2019, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Депутат
Подана
20 червня 2019 р. 13:15