Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Арбузов Сергій Геннадійович
2012, Щорічна
Посада
Перший віце-прем'єр-Міністр України
2012, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2012
Посада
Перший віце-прем'єр-Міністр України
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Арбузов Сергій Геннадійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Кабінет міністрів Посада Перший віце-прем'єр-Міністр України

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Арбузова І.О.
Син
Арбузов С.С.
Син
Арбузов М.С.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
2 765 032,00
13 393 004,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
1 766 337,00
271 370,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
340 558,00
13 083 933,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
1 954,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
37 348,00
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
609 316,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
46 873,00
353,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
619.0
24. Житлові будинки
179.7
25. Квартири
191.2
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
2722.0
30. Житлові будинки
172.5
31. Квартири
47.4
31. Квартири
76.4
31. Квартири
197.7
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
BMW Z8 4941 см3
2003
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz S600 5513 cм3
2012
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz G500 5461 см3
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Infiniti EX35 3498 см3
2008
40. Автомобілі легкові
Land Rover Range Rover 4992 см3
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 3 469 177,00
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн 2 654 017,00
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 45 108 042,00
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн 76 365 553,00
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
149 510,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
164 656,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
81 900,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
175 282,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Arbuzov Sergii Gennadiiovych, Arbuzov Sergej Gennadievich, Arbuzov Sergei Gennadievich, Arbuzov Serhiĭ Hennadiĭovȳch, Арбузов Сергей Геннадиевич, Арбузов Сергій Геннадійович, Arbuzov Serhii Hennadiiovych, Arbuzov Sergei Gennad'yevich, Arbuzov Sergij Gennadijovich, Arbuzov Serhiy Hennadiyovych, Arbuzov Sergej Gennad'evich, Arbuzov Serhij Hennadijovych, Arbuzov Serhij Hennadijovyč, Arbuzov Sergij Gennadijovič, Arbouzov Serhiy Hennadiyovytch, Arbuzov Sergey Gennad'yevich, Arbusow Serhij Hennadijowytsch, Arbuzov Sergey Gennadievich, Arbuzov Sergei Gennadevich, Arbuzov Sergìj Gennadìjovič, Арбузов Сергей Геннадьевич

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Арбузов Сергій Геннадійович»

2011, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2011
Посада
Перший віце-прем'єр-Міністр України