Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кужель Олександра Володимирівна

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Чоловік
Кирикилиця Олександр Леонідович

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
397 114,60
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
250 137,57
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
35 826,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
146 977,05
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
78.0
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
600.0
30. Житлові будинки
31. Квартири
48.5
31. Квартири
42.2
32. Садовий (дачний) будинок
40.0
33. Гаражі
1.0
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Lexus RX-350 3500 куб.см.
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Prado 4000 куб.см
2010
40. Автомобілі легкові
Daewoo Lanos 1598 куб.см
2008
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz Vito 2200 куб.см
2002
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 4 948,00
грн
46. вкладених у звітному році
грн 40,00
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
33 474,36
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
14 000,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
37 152,84
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kuzhel' Oleksandra Volodymyrivna, Кужель Александра Владимировна, Koujel Oleksandra Volodymyrivna, Kuzhel Aleksandra Vladimirovna, Kužel′ Oleksandra Volodimirìvna, Kužel' Oleksandra Volodimirivna, Kuzhel Oleksandra Volodȳmȳrivna, Kuzhel' Oleksandra Volodimirivna, Cujel' Olecsandra Volodymyrivna, Kuželʹ Oleksandra Volodymyrivna, Kujel Aleksandra Vladimirovna, Kujel' Alexandra Vladimirovna, Kuzhel Oleksandra Volodymyrivna, Kuzhel' Aleksandra Vladimirovna, Kujel' Aleksandra Vladimirovna, Кужель Олександра Володимирівна, Kushel Oleksandra Wolodymyriwna, Kuzhel Olexandra Volodymyrivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кужель Олександра Володимирівна»

Кужель Олександра Володимирівна

 • 2017, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
 • подана 16 березня 2018 р.

Кужель Олександра Володимирівна

 • 2015, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
 • подана 27 жовтня 2016 р.

Кужель Олександра Володимирівна

 • 2018, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
 • подана 18 березня 2019 р.

Кужель Олександра Володимирівна

 • 2019, Перед звільненням,
 • м. Київ,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
 • подана 29 серпня 2019 р.

Кужель Олександра Володимирівна

 • 2018, Щорічна, Уточнена ,
 • м. Київ,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
 • подана 20 березня 2019 р.

Кужель Олександра Володимирівна

 • 2016, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
 • подана 30 березня 2017 р.

Кужель Олександра Володимирівна

 • 2018, Кандидата на посаду,
 • м. Київ,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
 • подана 15 липня 2019 р.

Кужель Олександра Володимирівна

Чат боти декларацій