Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Лабунська Анжеліка Вікторівна
2013, Щорічна
Посада
Депутат 7-го скликання
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Депутат 7-го скликання
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Лабунська Анжеліка Вікторівна

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Чоловік
Барсук В.М.
Син
Барсук Д.В.
Син
Барсук А.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
2 241 000,00
628 561,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
228 809,77
34 438,78
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
2 412 202,00
594 122,20
10. матеріальна допомога
35 094,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1200.0
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
91026.0
30. Житлові будинки
1090.7
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz S450 4663 куб. см
2006
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
MasterCraft X2 5700 куб. см
2005
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 26 509 142,00
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн 15 042 075,00
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 127 670,00
грн 115 170,00
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 12 161 600,00
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн 35 054 030,00
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн 134 170,00
грн 115 170,00

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
261 080,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Лабунская Анжелика Викторовна, Labunsʹka Anželika Viktorivna, Labunskaja Anzhelika Viktorovna, Лабунська Анжеліка Вікторівна, Labuns′ka Anželìka Vìktorìvna, Labunska Anshelika Wiktoriwna, Labunskaya Anzhelika Viktorovna, Labunska Anzhelika Viktorivna, Labunskaia Anjelika Viktorovna, Labunskaia Anzhelika Viktorovna, Labuns'ka Anželika Viktorivna, Labuns'ka Anzhelika Viktorivna, Labuns'ca Anjelica Victorivna, Labounska Anjelika Viktorivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Лабунська Анжеліка Вікторівна»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
депутат
Подана
28 січня 2019 р. 09:55
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Депутат
Подана
23 травня 2019 р. 15:25
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
депутат
Подана
05 лютого 2018 р. 17:04
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
депутат
Подана
30 березня 2021 р. 13:00
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
ДЕПУТАТ
Подана
02 квітня 2018 р. 15:03
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
депутат
Подана
26 квітня 2019 р. 12:26
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Депутат
Подана
12 грудня 2018 р. 14:43
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
депутат
Подана
15 червня 2018 р. 15:35
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Народний депутат
Подана
30 вересня 2019 р. 16:42
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
депутат Житомирської обласної ради
Подана
07 грудня 2017 р. 13:51
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
депутат Житомирської обласної ради
Подана
29 березня 2019 р. 20:52
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
депутат
Подана
02 квітня 2019 р. 18:23